Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Meer vrouwen in de techniek

Drie van de vijf technici en zeven van de tien personeelsfunctionarissen binnen de Nederlandse technieksector willen meer vrouwen in de techniek. Bij die overheersende wens blijven de inspanningen van tech-bedrijven om het werken in de techniek voor vrouwen aantrekkelijk te maken echter nog achter, blijkt uit de TechBarometer 2022 van ROVC.

« terug naar Nieuws

24 juli 2022

Drie van de vijf technici en zeven van de tien personeelsfunctionarissen binnen de Nederlandse technieksector willen meer vrouwen in de techniek. Bij die overheersende wens blijven de inspanningen van tech-bedrijven om het werken in de techniek voor vrouwen aantrekkelijk te maken echter nog achter, blijkt uit de TechBarometer 2022 van ROVC.

Met de TechBarometer geeft ROVC elk jaar zicht en inzicht in de uitwerking van trends en ontwikkelingen in de technieksector op de arbeidsmarkt, de behoefte aan technisch personeel en strategieën voor personeelswerving en personeelsbehoud. Hiertoe ondervraagt het technisch-opleidingsinstituut ruim 1.000 HR-functionarissen bij technische bedrijven, 2.500 ‘zittende’ technici en een 1.000 tal potentiële zij-instromers.

Opvallend aan de TechBarometer 2022, inmiddels de zesde editie in successie, is de hang naar diversiteit (en misschien ook wel inclusiviteit) in de technieksector. Een ruime meerderheid van HR-functionarissen (zeven op tien) en technisch medewerkers (drie op vijf) meent dat er nu onvoldoende vrouwen werkzaam zijn in de techniek.

Het gebrek aan vrouwen in de technieksector ligt volgens de meeste technici aan het slechte imago van de branche. Het gros van de HR-medewerkers wijst erop dat vrouwen in hun jeugd minder in aanraking komen met techniek. Het leeuwendeel van zowel de HR-krachten als de technici (71 respectievelijk 64 procent) vindt dat de branche voor vrouwen net zo geschikt is als voor mannen.

Zo’n 40 procent van de technici en HR-medewerkers tezamen vindt wel dat de techniekbranche een stuk minder aantrekkelijk is voor vrouwen dan voor mannen. Vrouwelijke potentiële zij-instromers zien dat dikwijls toch anders. De helft van deze ondervraagde groep staat positief tegenover vakgebied en branche, ook al wordt deze gunstige grondhouding vaker opgetekend onder hun mannelijke equivalenten (62 procent).

‘Vrouwen zijn een belangrijke groep binnen de potentiële zij-instromers’ stelt ROVC-directeur John Huizing. ‘Uit de TechBarometer blijkt echter dat er nog wel wat voor nodig is om daadwerkelijk meer vrouwen te motiveren om in de techniek te gaan werken.’ Zo vindt 61 procent van de vrouwelijke potentiële zij-instromers dat een baan in de techniek (toch) niet bij ze past. Bij mannen ligt dat percentage op 46. 36 Procent van de geïnterviewde vrouwen (versus 28 procent mannen) vindt het werk lichamelijk te zwaar. En aanmerkelijk minder vrouwen dan mannen (14 tegenover 25 procent) overwegen omscholing naar een technisch vak.

Het is noodzakelijk kritisch te kijken naar de vrouwvriendelijkheid van de branche, wil je het werken in de techniek voor vrouwen aantrekkelijk maken, vindt John Huizing. ‘Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door meer vrouwelijke rolmodellen het onderwijs in te sturen om meisjes te vertellen over het vakgebied vanuit een vrouwelijk perspectief. Daarnaast kun je ook denken aan aanpassingen in de werkomgeving, zoals de mogelijkheid voor flexibele werktijden of parttime werken.’