Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Met kennis van daken

De daken van hallen, distributiecentra en verwante bedrijfsgebouwen zijn (meestal) groot en plat en daarmee een uitgelezen ondergrond voor het winnen van ‘groene’ energie via zonnepanelen. Het aanbrengen van PV-panelen op het dak kent echter wel zijn uitdagingen, aandachtspunten en mogelijke risico’s. Vandaar dat Bouwen met Staal een cursus heeft ontwikkeld over het verantwoord toepassen van PV op het dak van bestaande en nieuwe industriegebouwen: ‘Uit de weg, op het dak’.

« terug naar Nieuws

 

9 februari 2022

Nederland timmert de laatste jaren flink aan de weg in het opwekken van zonne-energie. Volgens brancheorganisatie SolarPower Europe is Nederland inmiddels uitgegroeid tot koploper in Europa als het gaat om geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie per hoofd van de bevolking, daarbij natuurlijk recent aangejaagd door de stijgende prijzen van (fossiele) energie.

Punt is wel dat (veel) zonnepanelen (veel) ruimte innemen; ruimte die in ons relatief kleine, dichtbebouwde land maar beperkt voor handen is. Daarom zouden PV-panelen, nog meer dan nu gebruikelijk, het dak op moeten, vindt Bouwen met Staal. Via de tweedaagse cursus ‘PV-panelen: uit de weg, op het dak’ worden constructeurs, staalbouwers en andere, beroepshalve geïnteresseerden voorgelicht over hoe je dat efficiënt, economisch en veilig aanpakt.

Verdeeld over twee sessies, op de dinsdagmiddagen 4 en 18 april a.s. in Utrecht, geeft een keur aan deskundigen tekst en uitleg over de verschillende belangrijke aspecten van PV-panelen op daken van industriegebouwen, zowel nieuw als bestaand.

Zo trapt Karin Keijzer-van den Bosch van RVO de bijeenkomst van 4 april af met een inleiding over de financiële, milieutechnische en maatschappelijke opbrengsten van pv-panelen op het dak.

Vooral voor de constructeur komt Jan Berkhout (Pieters Bouwtechniek) tijdens deze meeting uit de doeken doen hoe je de daken van bestaande industriegebouwen ‘ontgint’ voor zonne-energiewinning en wat daarbij de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor het versterken van de bestaande constructie.

Tijdens de tweede samenkomst, 18 april, treedt onder meer Chris Geurts (TNO) aan om het ontwerpthema ‘windbelasting’ te belichten, gaat Jan Meester (Hageman) in op de belasting door wateraccumulatie en sneeuw en presenteert Marcel van Odenhoven (Staalbouwkundig Adviesburo van Odenhoven) een praktisch voorbeeld voor het constructief ontwerpen en berekenen van dakconstructies met pv-panelen bij nieuwbouw.

Het complete programma van de tweedaagse cursus, deelname-info en het aanmeldingsformulier vindt u op www.bouwenmetstaal.nl/cursussen/pv-panelen-uit-de-weg-op-het-dak

  • Foto: Staalbouw Kampen, © Zonnegilde.