Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Ministerie belooft plan voor overheidsregulering duurzaamheidseisen bij aanbestedingen

Eenduidige milieuprestatie- en duurzaamheidseisen bij aanbesteding en contractvorming van bouw- en infraprojecten door overheden en andere (private) opdrachtgevers zijn cruciaal voor het (verder) verduurzamen van de gehele beton- en staalbouwsector in Nederland. Voor uniformiteit van eisen zou de rijksoverheid een wettelijke regeling in het leven moeten roepen. Zo luidde de oproep van een delegatie van het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal aan minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een informatiebijeenkomst, dinsdag 31 oktober jl. in Den Haag. De oproep vond gehoor bij de twee bewindspersonen. Ze gaan een plan opstellen voor overheidsregulering van de eisen en dat plan binnen afzienbare tijd voorleggen aan de Tweede Kamer.

« terug naar Nieuws

8 november 2023

Eenduidige milieuprestatie- en duurzaamheidseisen bij aanbesteding en contractvorming van bouw- en infraprojecten door overheden en andere (private) opdrachtgevers zijn cruciaal voor het (verder) verduurzamen van de gehele beton- en staalbouwsector in Nederland. Voor uniformiteit van eisen zou de rijksoverheid een wettelijke regeling in het leven moeten roepen.

Zo luidde de oproep van een delegatie van het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal aan minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een informatiebijeenkomst, dinsdag 31 oktober jl. in Den Haag. De oproep vond gehoor bij de twee bewindspersonen. Ze gaan een plan opstellen voor overheidsregulering van de eisen en dat plan binnen afzienbare tijd voorleggen aan de Tweede Kamer.

In de optiek van de vertegenwoordigers van het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal is een wettelijke regeling nodig om de eisen van opdrachtgevers te uniformeren én in de aanloop naar 2030 aan te scherpen. Alleen dan gaat ’t lukken om binnen de beide bouwsectoren de uitstoot van CO2 drastisch terug te brengen en de circulariteit, op basis van hergebruik van bouwwerken en bouwelementen, op een hoger plan te brengen.

Het plan voor uniformering van aanbestedingseisen wordt opgemaakt in nauwe samenspraak met de beton- en staalsector. Daarnaast laat staatssecretaris Heijnen onderzoeken of de gewenste wettelijke regeling juridisch haalbaar en houdbaar is en op voldoende draagvlak kan rekenen binnen de beton- en staalsector.

  • Een toelichting op de roep om overheidsregulering is te vinden in dit persbericht.