Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

MKB-maakbedrijven gematigd positief het nieuwe jaar in

Kleinere en middelgrote maakbedrijven in Nederland zijn ingetogen positief over hun actuele en verwachte economische positie, zo blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het vierde kwartaal 2023. Zowel de binnen- als buitenlandse orderpositie van de bedrijven is gemiddeld genomen stabiel gebleven, het aantal uitstaande vacatures is weer licht gedaald en het leeuwendeel van de bedrijven boekt (nog steeds) een bevredigende winst. De congestie op het elektriciteitsnet baart echter zorgen.

« terug naar Nieuws

30 januari 2024

Kleinere en middelgrote maakbedrijven in Nederland zijn ingetogen positief over hun actuele en verwachte economische positie, zo blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het vierde kwartaal 2023. Zowel de binnen- als buitenlandse orderpositie van de bedrijven is gemiddeld genomen stabiel gebleven, het aantal uitstaande vacatures is weer licht gedaald en het leeuwendeel van de bedrijven boekt (nog steeds) een bevredigende winst. De congestie op het elektriciteitsnet baart echter zorgen.

Goed nieuws voor de vaderlandse mkb-maakindustrie is dat de sterke afname van de binnenlandse orderpositie gedurende het derde kwartaal van vorig jaar, in het slotkwartaal tot stilstand is gekomen. Van de bedrijven, geënquêteerd voor de Economische Barometer, laat 22 procent weten nog steeds te kampen met verslechtering van de orderpositie binnenland, maar 24 procent wijst op versterking.

Ook de verwachtingen voor het eerste kwartaal van dit jaar zijn ‘stabiel’. 22 Procent van de respondenten voorziet een verbetering van de binnenlandse orderpositie, 20 procent gaat uit van teruggang.

De gemiddelde orderportefeuille is ook weer wat beter gevuld. Eind derde kwartaal 2023 noteerde Koninklijke Metaalunie een gemiddelde van 8 weken, eind vierde kwartaal is dat opgelopen tot 11, net als eind 2022.

De gemiddelde orderportefeuille buitenland staat er eveneens beter voor. De afgelopen anderhalf jaar, tot en met het derde kwartaal 2023 waren er altijd meer bedrijven met een slinkende exportportefeuille dan bedrijven met groeiende werkvoorraad. In het vierde kwartaal is het evenwicht bereikt: bij 28 procent van de bedrijven is de portefeuille toegenomen, bij 28 procent afgenomen en bij de resterende 44 procent gelijk gebleven.

Over de ontwikkeling van de orderpositie buitenland heeft het pessimisme nipt de overhand. 28 Procent van de bedrijven houdt rekening met verslechtering, tegen 25 procent een verbetering.

Lang niet alle bedrijven die deelnemen aan de barometer, voeren ook producten uit. Van de ondervraagden geeft 35 procent te exporteren. Bij tien procent hiervan is dat maximaal tien procent van de totale omzet.

Minder vacatures, iets betere bedrijfsresultaten

Bij de barometer-deelnemers werken gemiddeld 21 mensen, waarvan ruim 90 procent met een vaste aanstelling. Bij het gros van de bedrijven is het personeelsbestand in het afgelopen kwartaal geheel intact gebleven. Slechts 12 procent heeft nieuwe medewerkers aangetrokken en maar 13 procent heeft arbeidskrachten zien vertrekken.

Het aandeel bedrijven dat vacatures heeft uitstaan, neemt geleidelijk af: van 55 procent zo’n anderhalf jaar geleden en 50 procent een jaar geleden naar 44 procent eind vorig jaar. Het gemiddeld aantal onvervulde vacatures is afgenomen tot 2,2 per bedrijf. Inmiddels hebben de respondenten er ook meer vertrouwen in dat ze vacante functies weer betrekkelijk vlot kunnen vullen.

Het bedrijfsresultaat is gemiddeld gezien iets toegenomen. 31 Procent bedrijven presenteert per eind vorig jaar een positief resultaat, een kwart van de bedrijven komt op negatief. Per saldo is dit 6% positief, tegen 12% negatief in het derde kwartaal 2023.

De winstgevendheid zit al drie kwartalen op rij op eenzelfde niveau. Over het vierde kwartaal 2023 heeft bijna driekwart van de bedrijven winst gemaakt, een kleine 10 procent draait verlies. Over bedrijfsresultaten en winstgevendheid in de nabije toekomst overheerst dan ook het optimisme.

Netcongestie knelt

Minder positief is het sentiment ten aanzien van de belasting van het elektriciteitsnet. Dit item is al langer ‘hot’, vandaar dat hierover extra vragen in de Barometer zijn opgenomen. Een op de vijf respondenten blijkt problemen in de bedrijfsvoering te ondervinden door de congestie van het net. Daarnaast geeft een substantieel aantal ondernemers aan, met deze problemen op termijn van doen te krijgen.

Negen procent van de ondervraagden ervaart de netcongestie als belemmerend bij uitbreiding van productiecapaciteit. Ze kunnen bijvoorbeeld niet op een nieuwe locatie aan de slag omdat de aansluiting op zich laat wachten of geen nieuwe machines in bedrijf nemen omdat het net ‘vol’ is. Zes procent ziet zich geconfronteerd met hogere energiekosten, het niet terug kunnen leveren van energie, maar heeft ook te maken met schade als gevolg van een te hoge piekspanning. Vijf procent wordt naar eigen zeggen geremd in het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals bij het installeren van zonnepanelen voor de eigen energievoorziening.