Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nationaal coronaprotocol voor bouwplaatsen

Organisaties in de bouw en de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur zijn het eens geworden over een landelijk protocol voor het veilig doorwerken op bouwplaatsen tijdens de coronacrisis.

« terug naar Nieuws

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is het resultaat van langdurig, intensief beraad van de direct betrokken ministers Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Stientje van Veldhoven van Infrastructuur met onder meer Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de vakbonden en overkoepelende organisaties als Aedes (voor woningcorporaties) en NEPROM (projectontwikkelaars). De gesprekspartners hadden een flinke dobber aan het centrale vraagstuk: hoe kun je doorbouwen zónder onverantwoord risico op verspreiding van het virus? Afgelopen vrijdag werd de consensus gevonden. Daarmee ging een belangrijke wens van de sector – géén lockdown, zoveel mogelijk doorwerken – in vervulling.

In aansluiting op de bekende adviezen van het RIVM, komt het protocol met onder meer de volgende veiligdoorwerkafspraken en -adviezen:

  • houd altijd 1,5 m afstand van elkaar, ook tijdens overleg op kantoor of in de bouwkeet;
  • als 1,5 m afstand praktisch niet haalbaar is: werk in kleine teams op vaste plekken op de bouwplaats;
  • breng bij bouwwerkzaamheden ‘achter de voordeur’, de gebruikers van het gebouw (bijvoorbeeld bewoners, kantoorpersoneel) zoveel mogelijk onder in andere ruimten;
  • ga zoveel mogelijk met eigen vervoer van en naar de bouwplaats. Carpoolen mag nog wel, maar ‘niet met z’n zessen tegelijk’;
  • benoem op elke bouwplaats een corona-toezichthouder, die controleert of alle betrokkenen zich houden aan het protocol;
  • open een helpdesk waar bouwpersoneel terecht met vragen of zorgen over corona.

Dat is inmiddels gebeurd. Vanochtend is de helpdesk ‘Corona Bouw en Installatietechiek’ opengesteld. Vragen stellen kan via het gratis telefoonnummer (085) 080 15 44 (alleen tijdens kantooruren) en via mail of chat. Al deze opties zijn direct op te roepen via www.helpdeskcorona-bt.nl De website biedt ook een lijst van antwoorden op veelgestelde vragen en downloads van instructieve posters en een praktische toolbox.

De helpdesk wordt bemand door een expertteam, geformeerd uit arbeidshygiënisten, arbeidsepidemiologen, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O-deskundigen, ergonomen en DIA-adviseurs. Ze behandelen ook meldingen over het niet of slecht naleven van het protocol. Indien nodig, legt het team de kwestie voor aan een of meer branche/beroepsorganisaties die het protocol onderschrijven. Mocht dat niets uithalen, dan kan eventueel een klacht worden ingediend bij de Inspectie SZW. Aan de aanbevelingen van de helpdesk kunnen geen rechten worden ontleend. Het melden van een inspirerend voorbeeld van veilig doorwerken mag natuurlijk ook.

  • www.helpdeskcorona-bt.nl
  • Foto: woongebouw UpMountain in aanbouw (Rijnboutt, © Stieber Fotografie / Kees Hummel).
  • Bronnen: Helpdesk Corona Bouw en Installatietechniek, Bouwend Nederland, Cobouw.