Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nederlandse export naar VK fors gekrompen

Deal of no deal? Over een mogelijk Handelsakkoord tussen de Europese Unie en het uitgetreden Verenigd Koninkrijk is ’t vooralsnog onzekerheid troef. Vast staat al wel dat de export van Nederlandse goederen (waaronder staal en ijzer) naar de VK als gevolg van de Brexit flinke deuken heeft opgelopen.

« terug naar Nieuws

Sinds de officiële uittreding van het VK uit de unie, op 31 januari van dit jaar, is de uitvoer van goederen van Nederlandse makelij naar de overbuur op de Noordzee over de eerste drie kwartalen met 17 procent afgenomen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. De totale export van Nederlandse goederen naar het buitenland is de eerste negen maanden van 2020 ook afgenomen, maar minder sterk: met 10% ten opzichte van hetzelfde tijdvak in 2019.

In 2015, het laatste jaar vóór het Brexit-referendum, had de export van Nederlandse goederen naar de Britten in de periode januari tot en met oktober nog een aandeel van 7,8 procent op de totale vaderlandse export. Die 7,8 procent vertegenwoordigde een waarde van 15,7 miljard euro. Inmiddels is dat percentage gezakt naar 6,8.

Van alle grotere productcategorieën is het aandeel van Nederlands ijzer en staal in de totale export naar het VK het sterkst gekrompen. Vijf jaar geleden was dit aandeel nog ruim negen procent. Daarmee was het VK voor deze productgroep de op een na belangrijkste exportbestemming. Nu neemt het VK nog slechts een achtste positie in, het aandeel is tot vier procent geslonken.

Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk in januari t/m oktober 2015, 2019 en 2020, per productgroep (© CBS).

Ook de andere EU-landen hebben de export naar het VK zien afnemen. Daarbij speelt mee dat de Britse pond de afgelopen vijf jaar ruim 20% in waarde is gedaald, waardoor goederen uit de eurozone duurder zijn geworden voor de Britten.

Al heeft het VK de EU begin dit jaar formeel verlaten, 2020 geldt als overgangsperiode waarin betrekkelijk weinig verandert in de handelsrelaties. Zo kunnen uitvoerdocumenten nog steeds achterwege blijven. Een eventueel Handelsakkoord tussen de unie en het koninkrijk dient er het eind van het jaar te zijn. Blijft het akkoord uit, dan vrezen velen een chaotische handelssituatie. De weg naar een handelsakkoord telt momenteel drie belangrijke obstakels. Beide partijen zijn ’t nog steeds oneens over de rechten van Britse vissers in Europese wateren en vice versa, over de definitie van ‘eerlijke concurrentie’ en over eventuele strafmaatregelen bij overtreding van overeengekomen regels.

Handelsakkoord of niet, vanaf volgend jaar zijn sowieso douaneformaliteiten aan de orde bij ex- en importtransacties. Het Europese vrije verkeer van goederen en personen is dan niet meer van toepassing op het VK.