Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuw: sprinklerinstallaties

Het online BrandInformatieSysteem van Bouwen met Staal gaat met z’n tijd mee én bereidt zich voor op de toekomst. Vanwege de komst van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit) en herziening van Eurocodes en Nationale Bijlagen krijgt het bestaande informatieaanbod van het systeem een grondige update én nieuwe aanvullingen. Tot de jongste aanwas behoren paginacollecties over sprinklerinstallaties voor gebouwen en woningen.

« terug naar Nieuws

20 december 2023

Het online BrandInformatieSysteem van Bouwen met Staal gaat met z’n tijd mee én bereidt zich voor op de toekomst. Vanwege de komst van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit) en herziening van Eurocodes en Nationale Bijlagen krijgt het bestaande informatieaanbod van het systeem een grondige update én nieuwe aanvullingen. Tot de jongste aanwas behoren paginacollecties over sprinklerinstallaties voor gebouwen en woningen.

Al eerder kreeg het BrandInformatieSysteem er (onder meer) nieuwe infopagina’s bij over de brandwerendheid bij het optoppen van woongebouwen en de brandwerendheid van constructies in galerijen buiten woongebouwen en (gratis) ontwerptools als Vuistregels staaltemperaturen in open parkeergarages, Onvolledige bescherming van brandwerend beschermd staal en Cannelurevulling van staalplaat-betonvloeren. Nu zijn ook de sprinklersinstallaties vertegenwoordigd. Dat is niet alleen omdat een automatische sprinklerinstallatie effectief is in het beperken van de branduitbreiding en rookverspreiding in het gebouw. Ook kan via een sprinklerinstallatie worden voorzien in een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau in gebouwen met grotere brandcompartimenten dan voorgeschreven in het Bouwbesluit. Daarnaast is bij toepassing van sprinklers een reductie van de brandwerendheidseis voor de (hoofd)draagconstructie toegestaan, bijvoorbeeld met 30 minuten. In het geval van een staalconstructie kan dat flinke besparingen op brandwerende voorzieningen opleveren.

De nieuwe informatie is opgenomen in twee aparte secties. Onder Kantoren->Draagconstructies zijn informatie, verwijzingen en adviezen te vinden over keuze en toepassing van sprinklerinstallaties in utilitaire gebouwen. Daarbij worden de argumenten voor sprinklerbeveiliging uiteengezet, de werking van sprinklers uit de doeken gedaan en de verschillende systemen en typen sprinklers beschreven. Ook worden normen en voorschriften, belangrijke installatie-aspecten, en certificatie en inspectie toegelicht.

De sprinklerinstallaties voor woningen, ofwel ‘woningsprinklers’, zijn uiteraard ondergebracht bij Woningbouw->Draagconstructies. Een woningsprinklerinstallatie is in wezen een vereenvoudigde versie van de sprinklerinstallatie in een kantoor, parkeergarage of bedrijfshal. Ook het doel van de installatie is iets meer begrensd. Het beperken van brandschade staat niet voorop. Woningsprinklers zijn er hoofdzakelijk voor om een brand in een woning, in welk vertrek dan ook, heel snel te detecteren en automatisch te bestrijden of te beheersen om de bewoners veilig te laten vluchten en slachtoffers te voorkomen. In het BrandInformatieSysteem wordt nader ingegaan op mogelijke functies van woningsprinklers, beoogd gebruik bij verschillende woningtypen, normen en voorschriften en de kwaliteitsborging en certificatie.

Bij het samenstellen van de nieuwe infomodules heeft Bouwen met Staal deskundige assistentie gehad van VSI (Verenigde Sprinkler Industrie). Het lopende groot onderhoud van het BrandInformatieSysteem wordt mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Staalfederatie.