Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuw stimuleringsfonds voor duurzame innovatie en kennisontwikkeling

Stichting IKOB introduceert het IKOB-Stimuleringsfonds. Via dit fonds biedt de stichting financiële steun aan een project binnen de bouwnijverheid en gebouwde omgeving dat het verschil gaat maken in bijvoorbeeld recycling, energieprestatie of veiligheid.

« terug naar Nieuws

25 april 2022

Stichting IKOB introduceert het IKOB-Stimuleringsfonds. Via dit fonds biedt de stichting financiële steun aan een project binnen de bouwnijverheid en gebouwde omgeving dat het verschil gaat maken in bijvoorbeeld recycling, energieprestatie of veiligheid.

Zowel rechts- als natuurlijke personen kunnen – vanaf 1 september en tot 1 december a.s. – een aanvraag indienen voor geldelijke ondersteuning uit het nieuwe fonds. In aanmerking komen projecten die bijdragen aan de kwaliteit, duurzaamheid, recycling, veiligheid of (technische) innovatie binnen de bouw en gebouwde omgeving. Projecten kunnen zijn een technisch onderzoek, haalbaarheidsstudie, concept of uitvoeringsmethodiek. Stichting IKOB geeft daarbij wel de voorkeur aan projecten die uitmonden in kennisproducten, zoals een (praktijk)richtlijn, een opleiding of cursus.

De bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal € 50.000 en wordt éénmalig toegekend. Wie dit jaar onverhoopt ‘achter het net vist’, kan het project volgend jaar opnieuw indienen óf een nieuw project aandragen. Het fonds wordt jaarlijks in het najaar opengesteld.