Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuwe praktijkrichtlijn en aangepaste norm voor berekenen WBDBO

Het NEN heeft het ontwerp van de nieuwe NPR 6668 én het ontwerp van de aangepaste NEN 6068 gepubliceerd. De gelijktijdige verschijning, 1 augustus jl., berust allerminst op toeval. Beide uitgaven hebben weliswaar een verschillende status maar bieden beide, in onderlinge samenhang, de benodigde richtsnoeren voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten in gebouwen.

« terug naar Nieuws

22 augustus 2023

Het NEN heeft het ontwerp van de nieuwe NPR 6668 én het ontwerp van de aangepaste NEN 6068 gepubliceerd. De gelijktijdige verschijning, 1 augustus jl., berust allerminst op toeval. Beide uitgaven hebben weliswaar een verschillende status maar bieden beide, in onderlinge samenhang, de benodigde richtsnoeren voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen ruimten in gebouwen.

De NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 6668:2023 geeft toelichting op de methode in de NEN 6068:2020 voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen. De richtlijn voorziet tevens in een vereenvoudigde rekenmethode, naast de uitgebreide bepalingsmethode in de norm. Om richtlijn en norm op elkaar aan te sluiten, is de NEN 6068 op enkele belangrijke onderdelen aangepast.

NPR 6668:2023

Met de NPR 6668 wordt gehoor gegeven aan enkele belangrijke aanbevelingen van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwschriften naar aanleiding van onderzoek naar de brand in de Londense Grenfell Tower op 14 juni 2017. In het onderzoeksrapport van maart 2020 laat de ATGB weten dat de brandveiligheidspraktijk in Nederland nadere uitleg verlangt over de achtergronden van de berekeningsmethodiek in de NEN 6068. Ook is meer inzicht gewenst in de factoren die een brandoverslag-berekening beïnvloeden. In deze behoefte wordt nu voorzien via een nieuwe praktijkrichtlijn bij de bestaande norm.

Daarbij vindt de ATGB de brandoverslag-rekenmethode in de norm ingewikkeld en tijdrovend. Voor relatief eenvoudige gebouwen zou een eenvoudige methode voorhanden moeten zijn. Met de NPR 6668 is nu zo’n vereenvoudigde methode beschikbaar, in de vorm van een ‘losse’, praktische rekentool bij het normdocument. De rekentool, ontwikkeld door Peutz, is hieronder kosteloos te downloaden. Lees vóór het downloaden wel eerst de download-instructie, eveneens hieronder.

Op het ontwerp NPR 6668 is tot 1 november a.s. online commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Het ontwerp is te bestellen in de webshop van het NEN.

NEN 6068:2020 +A1:2023

Om de NEN 6068 in lijn te brengen met de nieuwe NPR 6668 en (sowieso) de toepasbaarheid van de norm te verbeteren, zijn de bestaande normteksten op enkele belangrijke onderdelen gewijzigd.

Zo zijn de formuleringen van openingen en semi-openingen veranderd omwille van een betere toepasbaarheid van de norm bij het ontwerpen maar ook in het vergunningstraject. De definities zijn gecorrigeerd, uitgebreid dan wel verder verduidelijkt en aangepast aan de nieuwe werkwijze voor openingen en semi-openingen. Sommige verduidelijkingen in de NPR 6668 zijn nu overgenomen in de NEN 6068. Naast de andere werkwijze voor (semi-)openingen is een werkwijze toegevoegd voor het bepalen van de WBDBO bij magazijnstellingen, tussenvloeren en entresolvloeren zonder noemenswaardige brandwerendheid.

Ook maakt de norm nu duidelijker dat het branduitbreidingstraject met de laagste waarde voor de WBD, WBO of een combinatie van WBD en WBO bepalend is voor de aanwezige WBDBO.

De informatieve bijlage F ‘Praktische handreikingen en toelichtingen’ is aangevuld met een instructie voor de rapportage van een brandoverslagberekening en de maatregelen die daaruit volgen om brandoverslag te voorkomen.

Ook op het ontwerp NEN 6068:2020 +A1:2023 kunnen belanghebbenden desgewenst commentaar leveren, wederom tot 1 november 2023 en via www.normontwerpen.nen.nl. De ontwerp-norm (72 pagina’s) is verkrijgbaar in de NEN-webshop.