Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuwe standaard CO2-emissiewaarden CBAM

Voor verschillende CO2-intensieve producten, onder meer van staal, heeft de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) de standaard CO2-emissiewaarden gepubliceerd in het kader van het CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism.

« terug naar Nieuws

19 januari 2024

Voor verschillende CO2-intensieve producten, onder meer van staal, heeft de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) de standaard CO2-emissiewaarden gepubliceerd in het kader van het CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism.

Sinds vorig jaar voorziet het CBAM, als onderdeel van het herziene emissiehandelssysteem van de EU, in een heffing op de import door EU-landen van CO2-intensieve producten die buiten de EU zijn vervaardigd. CO2-intensieve producten zijn onder meer fabricaten van staal, ijzer, aluminium en cement.

De invoerheffing staat gelijk aan de CO2-heffing die geldt voor deze producten als ze bínnen de unie zijn gefabriceerd. Hierdoor ontstaat een ‘level plating field’ voor producenten binnen en buiten de EU. Door het Carbon Border Adjustment Mechanism zijn bijvoorbeeld fabrikanten buiten de unie, die zich in hun land aan minder strenge klimaatnormen behoeven te houden, bij export van hun producten naar de unie niet langer in het concurrentievoordeel ten opzichte van fabrikanten ín de unie die scherpere normen moeten naleven.

In het kader van het CBAM moeten bedrijven die CO2-intensieve goederen van buiten de EU hebben ingevoerd, zelf rapporteren hoeveel CO2-uitstoot bij de productie van deze goederen is vrijgekomen. Vaak zijn deze ‘werkelijk geïntegreerde emissies’ echter niet voorhanden, bijvoorbeeld omdat de buitenlandse producent of leverancier hierover geen gegevens kan verstrekken. Daarom mag de importeur terugvallen op standaard-CO2-emissiewaarden. Voor het laatste kwartaal van vorig jaar en de eerste twee kwartalen van dit jaar zijn deze standaardwaarden nu vastgesteld, onder meer voor IJzer en staal. De waarden zullen geregeld worden herzien, mede op grond van feedback van producenten van zowel binnen als buiten de EU.

Voor de driemaandelijkse rapportage kunnen de importerende bedrijven terecht in het (voorlopige) CBAM-register op de website van de NEA. De verslaglegging over het vierde kwartaal 2023 dient vóór 31 januari 2024 binnen te zijn.

  • Foto: Breedveld Staal.