Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Aftrap voor normdocument hergebruik staalconstructiedelen

NEN geeft het beginsignaal voor de ontwikkeling van een nationaal normdocument voor hergebruik van stalen constructie-elementen. Voor dit hergebruik op bouwdeelniveau moet het document de eenduidige en praktisch toepasbare handvatten aanreiken.

« terug naar Nieuws

Het recyclen van staal is in de (inter)nationale bouw eigenlijk al gewoongoed. Al heel veel staal dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen, bruggen en andere bouwwerken, vindt de weg terug naar de staalfabriek. Nóg milieuvriendelijker dan recycling ofwel hergebruik op materiaalniveau, is ’t opnieuw inzetten van eerder gebruikte elementen bij nieuwe bouwwerken; hergebruik op bouwdeel/-componentniveau.

In Nederland moet deze hogere vorm van milieusparend bouwen nog wel wat meer landen. Op vaderlandse bodem zijn bouwprojecten met substantieel hergebruik van ‘tweedehands’ staalelementen vooralsnog dun gezaaid. Volgens het NEN komt dat óók, omdat het huidige systeem voor het bepalen van de kwaliteit van stalen constructie-elementen zich richt op níeuwe elementen. Wie het systeem hanteert voor mogelijk hergebruik van elementen, ontmoet allerhande obstakels. Een nationaal normdocument, als aanvulling op het systeem, zou deze barrières kunnen slechten.

Het document dient onder meer inzicht te bieden in de procedure voor kwaliteitsbepaling van her te gebruiken elementen, onder meer uit het oogpunt van constructieve veiligheid. Daarnaast moet het document helder maken hoe de verantwoordelijkheden onder de betrokken disciplines bij hergebruik in een project zijn te verdelen en hoe de procedure van kwaliteitsbepaling is in te passen in het proces van vergunningverlening.

Nog dit jaar gaat een NEN-werkgroep met de ontwikkeling van het normdocument aan de slag. Wilt u deelnemen? Meld u zich vóór 26 februari a.s. bij Suzanne Dietz, consultant Bouw van het NEN via mb@nen.nl of tel. (015) 2 690 443.

  • Afbeeldingen: laboratiumgebouw Biopartner 5 in Oegstgeest, met hergebruik van stalen kolommen, liggers en verbanden volgens het concept van het ‘donorskelet’. De constructiedelen zijn afkomstig van het staalskelet van een naburig, afgedankt universiteitsgebouw. Foto: René de Wit, impressie: Popma ter Steege Architecten.