Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

NOW 2.0

De bekende NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wordt verlengd.

« terug naar Nieuws

In maart, aan het begin van de coronacrisis, is de NOW-regeling in het leven geroepen om ondernemingen die een omzetverlies van ten minste 20% boeken, een tegemoetkoming te bieden in de loonkosten. Ondernemers kunnen zo hun personeel – zowel in vaste dienst als met een flexibel contract – blijven doorbetalen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonkosten.

Het kabinet heeft nu besloten de regeling voort te zetten. Dankzij de verlenging kunnen bedrijven bij het UWV per 6 juli a.s. een loonkostentegemoetkoming aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus.

De verlengde regeling – NOW 2.0 – kent dezelfde principes en systematiek als de regeling die op dit moment nog loopt. Ook bij een beroep op de NOW 2.0 geldt dat de omzet met minimaal 20% terug moet zijn gelopen. Wel zijn ten opzichte van de bestaande regeling enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

In de NOW 2.0 dient maart 2020 als referentiemaand voor de loonsom. De opslag voor werkgeverslasten ligt voor de aanvragen vanaf 1 juni hoger, 40% in plaats van 30%.

Alle bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over 2020 geen winst aan aandeelhouders uitkeren, geen bonussen aan het bestuur en de directie toekennen en geen eigen aandelen inkopen.

Een verandering die recent de tongen heeft losgemaakt, is dat bij het (bedrijfseconomisch) ontslag van werknemers de boete van 50% over de loonsom vervalt. Als een bedrijf voornemens is om meer dan 20 medewerkers te ontslaan, dan dient het bedrijf bij een NOW 2.0-aanvraag te verklaren dat in overleg wordt getreden met de vakbonden. Deze bepaling sluit ook bij de bestaande regelgeving rondom collectief ontslag.

Bedrijven of groepen bedrijven die een beroep doen op de NOW 2.0 zijn verplicht hun medewerkers te stimuleren om bij- en omscholing te volgen. Hiervoor dient de werkgever bij aanvraag een verklaring af te geven. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW; de inspanningsverplichting van de werkgever is dat wel, als zogeheten flankerend beleid.

Om de werkgevers hiertoe verder aan te moedigen, komt het kabinet met ‘NL leert door’: een aanvullend ‘noodpakket’ van 50 miljoen euro voor de periode juli 2020 tot eind 2020. Het budget wordt aangewend om mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen of hun betrekking al kwijt zijn, te ondersteunen met ontwikkelingsadvies en (online)scholing. Hierbij ligt de nadruk op een nieuwe stap in de loopbaan die ook relevant is op de huidige arbeidsmarkt.

  • De brief van verantwoordelijk minister Koolmees van Binnenlandse Zaken over voortzetting van de NOW-regeling, aan de Tweede Kamer is hier als PDF te downloaden.
  • Afbeelding: UWV.