Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed.

« terug naar Nieuws

12 oktober 2023

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed.

De opmaat naar de nieuwe NTA 8790 mag genoegzaam bekend zijn. In november 2020 bezwijkt een deel van een tribunedak van het AZ-stadion in Alkmaar, de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) doet studie naar oorzaken en toedracht van het incident en adviseert om eigenaren van publiek toegankelijke gebouwen, behorend tot gevolgklasse 3, te verplichten periodiek onderzoek te laten doen naar de constructieve veiligheid.

De verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken neemt de OvV-aanbeveling over en verankert de verplichte periodieke beoordeling in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit). Hiermee is niet alleen de zorgplicht van gebouweigenaren meer concreet ingevuld, ook de rol van de gemeente als bevoegd gezag is duidelijker en eenvoudiger, zo is de gedachte achter de verplichting.

Om ervoor te zorgen dat een periodieke beoordeling op een betrouwbare manier wordt aangepakt en uitmondt in betrouwbare resultaten, is een landelijke, uniforme beoordelingsmethode nodig. Dat instrument is nu voorhanden in de vorm van een nieuwe Nederlands Technische Afspraak. Aan de hand van de NTA 8790 kunnen constructeurs en bouwinspecteurs gericht en gegrond beoordelen of de constructieve veiligheid van een bouwwerk (nog steeds) voldoet aan de publiekrechtelijke eisen.

De NTA 8790 is in te zetten bij een eerste inspectie van het publieksgebouw, bijvoorbeeld direct na oplevering, en daarna voor alle, meer routinematige ‘APK’s’.

In eerste instantie is de NTA bedoeld voor bestaande, grotere publieksgebouwen waarvoor de periodieke inspectie verplicht is, zoals een voetbalstadion, metrostation of ziekenhuis. Deze gebouwen vallen in gevolgklasse 3: bouwwerken met een hoog risico op aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke consequenties als niet is voldaan aan de bouwtechnische voorschriften (in het kader van constructieve veiligheid en brandveiligheid). De NTA zal dan ook worden aangewezen vanuit het Bbl.

De methode in de NTA is echter ook bruikbaar bij bouwwerken waarvoor geen verplichte veiligheidsbeoordeling geldt. Bruggen, viaducten en andere civieltechnische werken, kranen, masten en silo’s vallen buiten het toepassingsgebied.

Behalve als leidraad bij de beoordeling van de constructieve veiligheid, helpt de NTA de opdrachtgever/gebouweigenaar om de inspectie-opdracht goed te formuleren. Bovendien heeft het NEN geen prijskaartje gehangen aan de 57 pagina’s tellende uitgave. De PDF is gratis te downloaden van www.nen.nl/nta-8790-2023-nl-313984

  • Foto: Bingoal-stadion ADO Den Haag (architectenbureau ZJA, © ADO Den Haag).