Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

CBS: ‘Omzet bouwbedrijven flink gegroeid’

In het laatste kwartaal van vorig jaar is de omzet van bedrijven in de bouwsector fors toegenomen. Afgezet tegen het laatste kwartaal van 2020 ging de omzet gemiddeld met 11 procent omhoog, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

« terug naar Nieuws

22 februari 2022

In het laatste kwartaal van vorig jaar is de omzet van bedrijven in de bouwsector fors toegenomen. Afgezet tegen het laatste kwartaal van 2020 ging de omzet gemiddeld met 11 procent omhoog, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Over het gehele jaar 2021 is de gemiddelde omzet binnen de bouwsector met ruim 8 procent gestegen, vergeleken met het complete 2020. Of dat ligt aan een afnemende impact van de coronacrisis, durft het CBS niet aan te geven. De afgifte van bouwvergunningen wordt wel als een oorzakelijke factor opgevoerd. In het slotkwartaal van vorig jaar zijn in totaal 20.000 vergunningen afgeven en dat is dik 1 procent meer dan in het eraan voorgaande vierde kwartaal. Over geheel 2021 gaat ’t om 10 procent meer, vergeleken met 2020. Per 31 december 2021 is de teller blijven staan op 74.000 vergunningen, waarvan het leeuwendeel is verleend voor de nieuwbouw van woningen.

Niet alle segmenten van de bouwsector laten omzetgroei optekenen. De grond-, weg- en waterbouwbedrijven van middelgrote omvang (met 10 tot 100 medewerkers) moeten dikwijls met een omzetdaling genoegen nemen. De grootste groei in omzet noteert het CBS voor de gespecialiseerde bouwondernemingen, zo’n 13 procent gemiddeld.

Volgens het statisch bureau zet de daling in faillissementen binnen de sector door. Gingen in 2013 nog 1.500 bouwondernemingen ‘kopje onder’, in 2020 was dit aantal al geslonken tot 425. In 2021 valt het getal wederom lager uit: 305.

Ook heeft het CBS de data in kaart gebracht over de bouwkosten op basis van verleende vergunningen. De vergunde bouwkosten voor nieuwbouwwoningen blijken in het voorbije kwartaal afgenomen met 2,5 procent tot in totaal 3,3 miljard euro. Voor verbouwingen van de bestaande woningvoorraad zijn de kosten echter met bijna 15 procent gestegen, tot 550 miljoen euro. Voor alle woningbouwactiviteiten tezamen komen de vergunde kosten op 3,9 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk aan het bedrag in het laatste kwartaal 2020.

In de categorie bedrijfsgebouwen zijn de bouwkosten opgeklommen naar 1,8 miljard euro, een plus van ruim 2 procent in vergelijking met het slotkwartaal 2020. Dat zit ‘m vooral in de nieuwbouw, waar de kosten met vijf procent zijn gestegen. Bij verbouwingen van bedrijfsgebouwen is sprake van een kostenreductie van 3,2 procent.

  • Foto: circulair bedrijfsgebouw Uitgeverij DAVO, Deventer in aanbouw (Metron Vastgoed, Aan de Stegge Twello, Circulairstaal).