Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Omzet bouwsector gestegen, afgifte vergunningen gedaald

De Nederlandse bouwsector sluit het eerste kwartaal van dit jaar af met een omzetstijging van ruim 12%, in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgifte van vergunningen voor nieuwbouwwoningen valt ruim een kwart lager uit.

« terug naar Nieuws

25 mei 2023

De Nederlandse bouwsector sluit het eerste kwartaal van dit jaar af met een omzetstijging van ruim 12%, in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgifte van vergunningen voor nieuwbouwwoningen valt ruim een kwart lager uit.

De omzetstijging binnen de bouwnijverheid is volgens het CBS voornamelijk terug te voeren op hogere prijzen van onder meer materialen en personeel die bouwondernemingen doorgaans doorberekenen aan hun opdrachtgevers. De grootste groei tekent het statisch bureau op voor de grond-, weg- en waterbouw: 11,3 procent. Dat is aanmerkelijk meer dan in het eerste kwartaal van 2022. Toen kwam de groei niet boven de 5 procent uit. In de woningbouw en utiliteitsbouw blijkt de omzetstijging nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar: 8,6 procent in beide marktsegmenten.

Kleinere bouwbedrijven (tot 10 medewerkers) zien hun omzet over het eerste kwartaal 2023 met gemiddeld 14 procent toenemen, ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Kleinere GWW-bedrijven laten zelfs een omzetgroei van 20 procent of meer noteren. Middelgrote bouwbedrijven (10 tot 100 werknemers) halen 8,8 procent meer. De grote ondernemingen (100 werknemers of meer) komen uit op een plus van 13 procent. Ook de gespecialiseerde bouwbedrijven gaat ’t over het algemeen voor de wind. Binnen deze bedrijfscategorie groeit de omzet met 15,8 procent, ruim vijf procent meer dan vorig jaar.

Daarentegen komen in de gespecialiseerde bouw de meeste faillissementen voor: 52 van in totaal 92 faillissementen binnen de sector. Het totaal aantal faillissementen is al voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Begin vorig jaar stond de teller nog op 77.

De afgifte van vergunningen voor nieuwbouwwoningen vertoont juist een dalende trend, laat het CBS weten. In het eerste kwartaal van 2023 zijn in totaal 12.000 vergunningen voor nieuwe woningen verleend. Dat is 28 procent minder dan precies een jaar geleden. Bovendien is het aantal afgiften sinds het tweede kwartaal van 2016 nog nooit zo gering geweest. De vergunningafgifte geeft een indicatie van het aantal woningen dat in de nabije toekomst wordt gebouwd. Tussen vergunningverlening en oplevering van een nieuwe woning zit gemiddeld een periode van twee jaar. Transformatieprojecten, bijvoorbeeld de herontwikkeling van kantoorpanden tot woongebouwen, zijn niet in de CBS-cijfers over bouwvergunningen verwerkt.

Gerelateerd aan het aantal verleende bouwvergunningen belopen de bouwkosten voor bedrijfsgebouwen in het eerste kwartaal van 2023 bijna 2 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan vorig jaar. De bouwkosten bij verbouw van bedrijfshuisvesting nemen slechts marginaal toe (1 procent) en zijn momenteel goed voor een totaalbedrag van 529 miljoen euro. Binnen de woningbouw blijken de vergunde bouwkosten gedaald, met bijna 29 procent naar in totaal 2,6 miljard euro. Hiervan gaat ruim 2,0 miljard om in de nieuwbouw en dat is ruim 30 procent meer dan vorig jaar. De vergunde bouwkosten voor verbouw bedragen iets meer dan 500 miljoen euro, ruim 20 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022.

  • www.cbs.nl
  • Foto: bouw ‘natuurscherm’, distributiecentrum Stellar Development, XL Business Park Twente (Heembouw Architecten, © Laurens Kuiper).