Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Design for assembly toegespitst op de bouw en infra

Een methode voor een betere afstemming van het ontwerp en de uitvoering in de bouw. In het Engels Design for assembly. Dat is het onderwerp waarop Wim Verburg woensdag 30 juni promoveert.

« terug naar Nieuws

Wim Verburg

10 juni 2021

De bouw beweegt weg van de bouwplaats. Steeds vaker worden gebouwen en bouwwerken op locatie samengesteld uit grotere elementen die elders worden geproduceerd. Deze vorm van bouwen, prefabricage genoemd, is o.a. kenmerkend voor de staalbouw.

Bij prefabricage is het van groot belang om al bij het ontwerp rekening te houden met de uitvoering. Is hier in de ontwerpfase niet goed over nagedacht, dan gaat het op de bouwplaats onherroepelijk fout. Sleutel tot het succes is, dat verschillende systemen (zoals het skelet en dak en gevel) goed op elkaar aansluiten. Gebeurt dat niet, dan zijn er maatafwijkingen die tijdens de bouw moeten worden opgelost, langere bouwtijden dan nodig en een tegenvallende kwaliteit en esthetiek.

Uit diverse bronnen is op te maken, dat hier tot nu toe onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Omdat de volle potentie van prefab bouwsystemen niet wordt bereikt, blijven traditionele, in situ systemen concurrerend.

Dit onderzoek wil een bijdrage leveren om de kloof tussen ontwerp- en realisatiefase te dichten. Aan de hand van ‘design for assembly’, zoals bekend uit de werktuigbouw en fabrieksmatige productie, is een methode ontwikkeld voor de bouw en infra. Deze methode is getoetst en verfijnd aan de hand van verschillende voorbeeldprojecten: vier renovatieprojecten uit de woningbouw, een kantoorgebouw en een voetgangersbrug. 

De verdediging door promovendus Wim Verburg (oud-medewerker van het Staalbouw Instituut en Bouwen met Staal) is online via een livestream bij te wonen op 30 juni van 14.30 – 15.30. Meer informatie over het onderzoek en de link naar de livestream zijn te vinden op de website van de Universiteit Twente.