Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Ook komende jaren tekort aan technisch personeel

Ruim acht van de tien technische bedrijven verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technisch personeel. Dat blijkt uit de TechBarometer van ROVC.

« terug naar Nieuws

18 november 2021

Ruim acht van de tien technische bedrijven verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technisch personeel. Dat blijkt uit de TechBarometer van ROVC.

Het trainings- en opleidingsinstituut stelde meer dan 700 bedrijven in de technieksector vragen over trends in HR. Grote tekorten aan technisch personeel gaan zich tot 2025 vooral voordoen in de installatietechniek (20 procent), industriële elektrotechniek (20 procent) en industriële automatisering (18 procent), zo blijkt uit het onderzoek. Het gemis aan technisch geschoolde medewerkers blijft bovendien toenemen. Had in de periode 2015–2020 nog 63 procent van de ondervraagde bedrijven ermee te kampen, voor het komende lustrum loopt dit percentage naar verwachting op tot 74 procent.

Vooral het tekort aan technici met 2 tot 5 jaar werkervaring, de zogeheten mediors, is nijpend. Het speelt of gaat spelen bij 65 procent van de bedrijven. Ruim 40 procent verwacht een tekort aan seniors (medewerkers met meer dan 5 jaar werkervaring). Iets meer dan 30 procent gaat voor de komende jaren uit van een gebrek aan starters (tot 2 jaar werkervaring).

De (verwachte) tekorten zijn niet spectaculair groter dan in de voorafgaande vijfjaarlijkse periode. Toen noteerde ROVC bij 61 procent van de bedrijven een manco aan mediors en bij 49 procent aan seniors. Ruim een kwart van bedrijven had toen al behoefte aan meer ‘young technical professionals’.

Dat steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding, is voor veel van de geïnterviewde bedrijven (43 procent) de hoofdoorzaak van het personeelstekort. Ook de slechte aansluiting van het regulier onderwijs op het bedrijfsleven en de vergrijzing worden dikwijls als reden opgevoerd (tweemaal door 14 procent). Initiatieven vanuit het bedrijfsleven (38 procent) en initiatieven vanuit het onderwijs (23 procent) worden gezien als de meest efficiënte aanjagers voor het terugbrengen van het tekort.

‘Het tekort aan technici speelt al jaren, maar lijkt steeds groter te worden. Er is onvoldoende nieuwe aanwas. Daarom moet er geïnvesteerd worden in het onder de aandacht brengen van technische beroepen.’ stelt ROVC-directeur John Huizing. ‘Mensen schrijven de branche als geheel vaak in één keer af, terwijl het een heel breed vakgebied is dat diverse mogelijkheden biedt en bovendien continu in ontwikkeling is. Het is daarom van essentieel belang dat starters en zij-instromers worden geïnformeerd over en geënthousiasmeerd voor een baan in de techniek en hier ook het juiste, persoonlijke advies over krijgen. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven in de vorm van subsidies om aanwas te stimuleren. Om uitstroom te beperken is het tegelijkertijd belangrijk om als ervaren technici de kans te krijgen om je te blijven ontwikkelen en zo mee te bewegen met de branche.’