Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Open voor commentaar: NTA Beoordeling constructieve veiligheid bestaande bouwwerken

NEN heeft het ontwerp van de NTA ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ opengesteld voor commentaar (tot 20 maart a.s.).

« terug naar Nieuws

16 februari 2023

NEN heeft het ontwerp van de NTA ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ opengesteld voor commentaar (tot 20 maart a.s.).

De NTA (Nederlands Technische Afspraak) geeft de methode voor het periodiek beoordelen van de betrouwbaarheid van de veiligheid van constructies van vooral grote gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals beurshallen, theaters en stadions. De systematiek voor het ‘keuren’ van de constructieve veiligheid is in de NTA nader uitgewerkt. Ook zijn eisen opgenomen voor organisaties en personen die zo’n beoordeling in de praktijk op zich nemen en worden de rollen van de verschillende, direct betrokken partijen, waaronder gebouweigenaren, inspecteurs van Bouwtoezicht en constructief adviseurs duidelijk onderscheiden en afgebakend.

De opdracht tot ontwikkeling van de NTA heeft het NEN gekregen van het Ministerie van BZK. Hiermee reageert het departement op de kritische constateringen en dringende aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het bezwijken van een tribunekap van het AZ-stadion in Alkmaar en eerdere (bijna)instortingen van constructies. De ontwerptekst is opgesteld door een NEN-werkgroep, geformeerd uit deskundigen op het (brede) terrein van constructieve veiligheid. De werkgroep is daarbij terzijde gestaan door een ‘regiegroep’ waarin onder meer enkele eigenaren van grote publiektoegankelijke gebouwen zitting hebben genomen.

Het ministerie van BZK is van plan de NTA op te nemen in de aankomende Omgevingsregeling. Deze ministeriële regeling is te zien als een soort appendix van de (eveneens aanstaande) Omgevingswet en vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), te weten het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, de beoogde opvolger van het Bouwbesluit). In de Omgevingsregeling staat bijvoorbeeld welke informatie moet worden aangeleverd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Maar de regeling geeft ook praktische uitwerkingen van een aantal regels uit het Bal en het Bbl, bijvoorbeeld over de duurzaamheid van bouwwerken.

Het indienen van op- en aanmerkingen op het ontwerp is mogelijk tot 20 maart a.s. via www.normontwerpen.nen.nl

  • Voor informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: Annemarie Stap, Consultant Bouw, telefoon 015 2 690 483 of e-mail annemarie.stap@nen.nl.
  • Foto: Voetbal International.