Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Opnieuw uitstel invoering Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. De wet zou al enkele jaren van kracht moeten zijn. De datum van inwerkingtreding is nu gezet op 1 juli 2022.

« terug naar Nieuws

28 juni 2021

De invoering van de nieuwe Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. De wet zou al enkele jaren van kracht moeten zijn. De datum van inwerkingtreding is nu gezet op 1 juli 2022.

Met de Omgevingswet wil het ministerie van Binnenlandse Zaken diverse bestaande wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving bundelen en vereenvoudigen. Daaronder vallen de wettelijke regels voor bouwen, water(management) en natuur(beheer). Met de komst van de Omgevingswet worden in totaal 26 bestaande wetten in één wet samengebracht. Het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) gaat terug van 60 naar 4. De 75 bestaande ministeriële regelingen komen terecht in één Omgevingsregeling. De bundeling en vereenvoudiging moet resulteren in een meer samenhangende aanpak van de inrichting van de leefomgeving, snellere besluitvorming, meer ruimte voor maatwerk op lokaal niveau én meer betrokkenheid van ondernemers en burgers.

Invoering van de wet is al enkele malen uitgesteld. Dat komt omdat het opleveren, inregelen en stabiel laten werken van de benodigde ICT-systemen meer tijd vraagt, verklaart demissionair-minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Uiterlijk 1 oktober van dit jaar moeten in elk geval de basisfuncties van het systeem inzetbaar zijn. Dan hebben burgers en bedrijven tot 1 juli volgend jaar nog voldoende tijd om te oefenen. Ook is nog niet iedereen die (beroepshalve) met de nieuwe wet van doen krijgt, al even goed voorbereid, vindt de minister. Mede daarom komt invoering op 1 januari of 1 april 2022, zoals eerder door het ministerie overwogen, toch te vroeg.

Het vernieuwde stelsel voor omgevingsrecht onder het regime van de Omgevingswet (© Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Het uitstel heeft financiële consequenties; voor het ministerie, maar ook voor bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Als de implementatie van de nieuwe systemen meer tijd gaat vergen, gaat ’t ook meer geld kosten. Bovendien moeten bestaande systemen nu langer draaiend worden gehouden. De minister laat onderzoeken hoe hoog de extra investering gaat uitvallen. Al eerder dit jaar schatte adviesbureau KPMG de kosten van invoering van de wet voor alle overheden tezamen in op zo’n 1,3 tot 1,9 miljard euro, uitgesmeerd over de jaren 2016 tot 2029. Het leeuwendeel daarvan zou voor rekening komen van de gemeenten. Ongeveer driekwart deel van het geschatte kapitaal zou volgens KMPG de afgelopen vijf jaar al zijn uitgegeven.

  • www.rijksoverheid.nl
  • Impressie: renovatie en uitbreiding Museum Arnhem (© Benthem Crouwel Architects).