Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Oponthoud in de bouw door materiaal- en personeelstekorten

Drie van de vijf bouwbedrijven in Nederland kampen met vertraging bij de uitvoering van projecten als gevolg van de actuele tekorten aan materialen en personeel. Ook het binnenhalen van nieuwe opdrachten wordt hierdoor bemoeilijkt. Dat blijkt uit de jongste Conjunctuurmeting van het EIB onder grotere bouwondernemingen.

« terug naar Nieuws

15 juni 2022

Drie van de vijf bouwbedrijven in Nederland kampen met vertraging bij de uitvoering van projecten als gevolg van de actuele tekorten aan materialen en personeel. Ook het binnenhalen van nieuwe opdrachten wordt hierdoor bemoeilijkt. Dat blijkt uit de jongste Conjunctuurmeting van het EIB onder grotere bouwondernemingen.

Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) voerde de conjunctuurmeting vorige maand uit, over de maand april 2022 en in opdracht van de Europese Commissie. Aan het onderzoek deden zo’n 225 bouwbedrijven mee, voornamelijk hoofdaannemers met meer dan 10 medewerkers. Meer dan 60 procent van deze respondenten had in april te maken met stagnatie in de werkzaamheden door personeels- en materiaaltekorten. Een maand eerder was nog dat nog geen 50% van de ondervraagde bouwers, een jaar geleden slechts 30%. Voor ruim een kwart van alle utiliteits- en woningbouwers is het gebrek aan personeel de voornaamste reden van het oponthoud. Meer dan 20 procent van de aannemers wijst de materiaaltekorten als hoofdoorzaak aan.

Naast het gemis aan personeel en materiaal ziet ruim 25 procent van de bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw zich bovendien geconfronteerd met krimpende orderportefeuilles. In april van dit jaar zijn de portefeuilles in de GWW-sector afgenomen met 2/10 maand ten opzichte van maart 2022. De sector heeft nu voor 7,2 maanden werk. Voor alleen de grond- en waterbouw valt de afname zelfs hoger uit: 3/10 maand ten opzichte van maart. Hierdoor komt de werkvoorraad voor dit segment op 8,3 maanden. De wegenbouw heeft per april 2022 voor 6,4 maanden werk.

Dat het werk in de bouwnijverheid als geheel is toegenomen met 1/10 maand tot 10,5 maanden, is terug te voeren op de plussen in de woning- en utiliteitsbouw. In de u-bouw is de werkvoorraad gegroeid met 2/10 maand naar 12,2 maanden. De woningbouw laat 4/10 meer noteren en heeft nu voor 13,5 maanden werk.

Eén op de vijf bedrijven verwacht dat de personele bezetting in de loop van de komende drie maanden toeneemt, zo blijkt uit de Conjunctuurmeting. Slechts 5% rekent op het tegendeel. Over de prijzen van materialen voor de bouwproductie heerst minder optimisme. Driekwart van de ondernemingen verwacht een (verdere) stijging van de prijzen in de komende drie maanden. Geen van de bedrijven denkt aan een prijsdaling.

  • www.eib.nl
  • Foto: bedrijfsgebouw Lely Industries (fase 2, 2021), Lely Campus, Maassluis (Converse Architects, IMd, Dura Vermeer).