Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Pact voor staal en aluminium

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn een verbintenis aangegaan om gedeelde uitdagingen in de staal- en aluminiumsector gezamenlijk aan te gaan.

« terug naar Nieuws

8 november 2021

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn een verbintenis aangegaan om gedeelde uitdagingen in de staal- en aluminiumsector gezamenlijk aan te gaan.

De overeenkomst maakt een einde aan de heffingen, in 2018 ingevoerd door toenmalig president Trump, die de VS hanteert op de import van Europees staal en aluminium: 10 en 25 procent. Door de deal wordt een zogeheten tariefcontigentregeling van kracht. Met deze TRQ-regeling vervalt de importheffing door de VS op de eerste 3,3 miljoen ton staal en aluminium uit Europa. Op alle invoer bóven deze 3,3 miljoen ton blijft het tarief van 25 procent gelden.

De nieuwe regeling dient niet alleen onderlinge handelsbelemmeringen weg te nemen. In het licht van de lopende mondiale klimaatconferentie in Glasgow (COP26) wordt de regeling tevens gezien als belangrijke eerste stap op weg naar een koolstofarme staal- en aluminiumindustrie wereldwijd.

Van Eurofer, de koepel van staalproducenten in Europa, krijgt het akkoord een warm onthaal. ‘Dit zou het beginpunt kunnen zijn van een nieuw, trans-Atlantisch partnerschap dat de verstoringen van de wereldhandel en de klimaatverandering samen aanpakt en de onderlinge verbanden tussen beide aanpakt’, vindt Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer. ‘Door de overheid gesteunde staalproductie en capaciteit die is gebouwd met CO2-intensieve technologieën dragen aanzienlijk bij tot de klimaatverandering. De mondiale staalindustrie is verantwoordelijk voor bijna tien procent van de mondiale directe en indirecte CO2-emissies, terwijl de minder CO2-intensieve EU-staalindustrie slechts ongeveer 0,5 procent voor haar rekening neemt. De regeling tussen de VS en de EU is daarom de eerste belangrijke verbintenis in de richting van een wereldwijde, marktgebaseerde en koolstofarme industrie, nog voordat de COP26-onderhandelingen echt van start zijn gegaan.’

De nieuwe regeling is gebaseerd op de historische volumes. Daarin kan Eggert zich helemaal vinden. ‘Wat de Amerikaanse invoertarieven op staal betreft, is het voor EU-staalproducenten die naar de VS exporteren belangrijk dat de nieuwe bepalingen, waarbij een systeem van tariefcontingenten (TRQ) wordt ingevoerd, rekening houden met de traditionele exportniveaus van de EU binnen een stabiel kader, en dat de reeds bestaande productvrijstellingen voor EU-staalproducenten worden gehandhaafd of verlengd’, aldus de Eurofer-leidsman.