Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

PBL: ‘Personeelstekort belemmert aanpak woningtekort’

Om het grote tekort aan woningen weg te werken, ontbreekt ’t aan voldoende personeel bij zowel bouwbedrijven als gemeenten. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een notitie voor de kabinetsformatie.

« terug naar Nieuws

Om het grote tekort aan woningen weg te werken, ontbreekt ’t aan voldoende personeel bij zowel bouwbedrijven als gemeenten. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een notitie voor de kabinetsformatie.

Bij gemeenten, bijvoorbeeld op planologie-afdelingen, is volgens het PBL op korte termijn meer geld nodig om het versneld bouwen van nieuwe woningen en de ruimtelijke ordeningsaspecten daarbij in goede banen te leiden. Voor de benodigde extra financiële armslag dient de Rijksoverheid te zorgen. Maar ook voor de langere termijn moet het Rijk maatregelen treffen, vindt de onderzoeksorganisatie. Zo zou de overheid de bouwsector meer moeten stimuleren om (aspirant-)medewerkers op te leiden en meer innovatie in bijvoorbeeld de bouwprocessen door te voeren.

Alleen met geld lost de overheid de ‘complexe puzzel’ van het woningtekort niet op, en evenmin met het ‘rücksichtlos bouwen van grote wijken buiten de stad, vindt PBL-onderzoeker Frans Schilder. Dat trekt volgens Schilder een te grote wissel op de leefbaarheid. Wat wel helpt, is dat gemeenten en marktpartijen beter onderling afstemmen welke woningen waar zouden moeten komen.

Vooral onder jongeren en gezinnen met een middeninkomen is de woningbehoefte acuut, constateert het PBL. Wel zijn er volgens de onderzoekers waarschijnlijk minder nieuwe woningen nodig dan de één miljoen per 2030, waarvan nu in het algemeen wordt uitgegaan. Een miljoen nieuwe woningen lijkt het PBL wat ‘aan de hoge kant’. ‘Maar aangezien het nog lange tijd duurt voor het benodigde eindaantal in zicht komt, blijft doorbouwen het devies’, aldus Schilder.

Het onderzoek wijst verder uit dat de woningdruk op dit moment het grootst is in de Randstad en in diverse middelgrote steden zoals Arnhem en Eindhoven. Daarbuiten is woningbehoefte vooralsnog beduidend minder. Vanwege die grote regionale verschillen is ’t volgens de onderzoekers verstandig om de huidige decentrale aanpak van het woningtekort voort te zetten.

Dat het versneld ontwikkelen en bouwen van nieuwbouwwoningen tegen hindernissen aanloopt, merken ook de projectontwikkelaars en aannemers. Hun brancheorganisatie WoningBouwersNL laat weten dat de bouwondernemingen weliswaar hun productiecapaciteit flink hebben opgeschroefd, maar nieuwe bouwlocaties niet snel genoeg beschikbaar komen. Dat komt onder meer door de personele onderbezetting bij de gemeenten.

Het Rijk zou moeten bijspringen om de bouwproductie op 100.000 nieuwe woningen per jaar te krijgen. Dat is volgens de brancheorganisatie nodig omdat het aanbod van nieuwbouwwoningen dreigt op te raken. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn volgens WoningBouwersNL in totaal 10.420 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is een derde meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar en het grootste aantal sinds 2006. Twee op de drie verkochte nieuwbouwwoningen zijn eengezinswoningen. De verkoop in dit segment ligt nog wel iets lager dan het langjarig gemiddelde. Het aantal verkochte appartementen valt echter fors groter uit. Met 4.740 in het eerste kwartaal zijn de verkopen van dit woningtype inmiddels bijna het dubbele van het langjarig gemiddelde van 2.120. WoningBouwersNL denkt dat komt door de actuele binnenstedelijke ontwikkelingen. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland zijn aanzienlijk meer appartementen van de hand gedaan.

  • Woonproject ’t Eemgoed (Oosterwold) in uitvoering (maart 2021, cepezed, cepezedprojects, 2OPEN, © Lucas van der Wee).