Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Positief perspectief voor nieuwbouw

Mede dankzij het voorspoedig herstel van de Nederlandse economie, het groeiend ondernemersvertrouwen en versoepeling van coronamaatregelen zijn de vooruitzichten voor de nieuwbouw in ons land gunstig. Dat concludeert Buildsight in haar onlangs gepresenteerde nieuwbouwprognoses.

« terug naar Nieuws

20 september 2021

Mede dankzij het voorspoedig herstel van de Nederlandse economie, het groeiend ondernemersvertrouwen en versoepeling van coronamaatregelen zijn de vooruitzichten voor de nieuwbouw in ons land gunstig. Dat concludeert Buildsight in haar onlangs gepresenteerde nieuwbouwprognoses.

Ook al blijft (de deltavariant van) het coronavirus dreigend en blijft de inflatie vooralsnog stijgen, de stemming in de Nederlandse bouwsector is volgens het marktonderzoeksbureau momenteel opperbest. ‘De oplopende bouwkosten en het ongekend hoog tekort aan personeel neemt men voorlopig op de koop toe’, aldus Buildsight-directeur Michel van Eekert.

Vooral voor woningbouw-nieuwbouw is het toekomstbeeld rooskleurig, onder meer omdat de vergunningafgifte een stijgende lijn vertoont. Naar verwachting komt het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw van woningen dit jaar op ruim 74.000. Dat is het grootste aantal sinds 2012, het jaar waarin het CBS startte met registratie van de afgifte. Daarbij voorziet Van Eekert verdere verbeteringen op het gebied van stikstofdepositie. ‘Op 1 juli is de stikstofvrijstelling voor de uitvoering van nieuwe bouwprojecten ingegaan en dat kan de vergunningverlening voor woningbouw een nieuwe boost geven.’ Een productie van meer dan 74.000 nieuwbouwwoningen in 2023 is volgens Van Eekert zeker haalbaar, ook al zal een klein deel van de vergunde projecten uiteindelijk geen doorgang vinden.

Voor de utiliteitsbouw-nieuwbouw ging Buildsight eerder nog uit van krimp. Die prognose is nu ten gunste bijgesteld. Verder herstel van de economie na de coronacrisis zal de investeringen in het onderwijs en de gezondheidszorg aanjagen en daarvan gaat de utiliteitsbouw in deze deelsegmenten profiteren. Hoewel gematigd, de groei van de productie van (bedrijfs)hallen en loodsen houdt hoogstwaarschijnlijk aan en het einde van de teruggang in agrarische gebouwen zoals stallen en schuren is evenzeer in zicht. Hierdoor zal het totale productievolume in de utiliteitsbouw-nieuwbouw de komende jaren groeien, verwacht Buildsight. Wel wordt de kantorenbouw in 2023 geconfronteerd met krimp. Maar dat doet volgens het onderzoeksbureau weinig af aan het algehele zonnige perspectief voor de u-bouw.