Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd

Het moet uit zijn met ongevallen, instortingen en onveiligheid van bouwwerken, vinden (ook) Koninklijke Bouwend Nederland, Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs. Daarom hebben de vijf organisaties het gezamenlijk programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Het programma is afgelopen woensdag op de TU Delft Campus gepresenteerd, in het bijzijn van zo’n 140 ontwerpers, aannemers en andere representanten van de bouwsector.

« terug naar Nieuws

30 januari 2023

Veiligheid in de Bouw moet voorzien in een structurele en integrale verbetering van de veiligheid in alle fasen van bouwprojecten, vanaf de programmering en ontwerp tot en met uitvoering, oplevering, beheer en onderhoud en uiteindelijke sloop en hergebruik. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de veiligheid van het bouwwerk, maar ook die van de directe omgeving.

Voor een drietal thema’s zijn concrete verbeteracties uitgewerkt: Regie op veiligheid, Borgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Daarvoor hebben de vijf initiatiefnemers adviezen en suggesties ingewonnen bij vertegenwoordigers van de verschillende betrokken disciplines in de Nederlandse bouwsector. Dat geeft het programma het gewenste brede draagvlak onder alle relevante geledingen binnen de sector en ‘t werkt als een stimulans voor individuele bedrijven en organisaties om ook zélf verantwoordelijkheid en actie te nemen voor de veiligheid in de bouw. Om de verschillende activiteiten goed op elkaar af te stemmen en verbeteringen daadwerkelijk integraal door te voeren, is wel een centrale regie geboden. Zo zou de verbetering van de constructieve veiligheid en de borging daarvan moeten berusten bij een Coördinerend Constructeur.

De aspiraties en beoogde aanpak van Veiligheid in de Bouw kregen in elk geval een warm onthaal van de ruim 140 aanwezigen bij de openbare lancering op de Campus van de TU Delft, woensdag 25 januari a.s. Onder meer het Kennisportaal Constructieve Veiligheid en het Constructeursregister bekrachtigden ter plekke hun steun middels een handtekening onder het Manifest Structureel Veiliger. Via deze verklaring delen de participanten hun collectieve uitgangspunten, verantwoordelijkheden en taken voor de veiligheid in de vaderlandse bouwsector.

Behalve een voorbeeldig initiatief op zich, dient het programma Veiligheid in de Bouw vooral ook als antwoord op de kritische constateringen en dringende aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ná onderzoek naar verschillende bouwgerelateerde incidenten, waaronder de instorting van een parkeergarage in Eindhoven (2018) en het bezwijken van een dakdeel van het AZ-stadion in Alkmaar (2021).

  • Foto: het Manifest Structureel Veiliger te midden van enkele ondertekenaars, v.l.n.r.: Wouter Bijman (Witteveen+Bos), Annuska Bloemert (Rijksvastgoedbedrijf), Henri van der Kamp (Van Gelder Groep), Sander den Blanken (BAM Infra Nederland), Bob Demoet (Rijkswaterstaat), Dick Stoelhorst (Kennisportaal Constructieve Veiligheid), Jack Smeets (NCG) en Frank Maatje (Constructeursregister).