Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Rabobank: ‘Nederlandse economie eind dit jaar hersteld’

Volgens de Rabobank gaat de Nederlandse economie zich in de loop van dit jaar vlot herstellen. Als gevolg van de strenge lockdown is in het eerste kwartaal 2021 nog sprake van krimp ten opzichte van het laatste kwartaal 2020. Maar in het tweede kwartaal start een terugkeer naar het niveau van vóór de conoracrisis. Dat niveau wordt naar verwachting eind dit jaar bereikt.

« terug naar Nieuws

16 maart 2021

Volgens de Rabobank gaat de Nederlandse economie zich in de loop van dit jaar vlot herstellen. Als gevolg van de strenge lockdown is in het eerste kwartaal 2021 nog sprake van krimp ten opzichte van het laatste kwartaal 2020. Maar in het tweede kwartaal start een terugkeer naar het niveau van vóór de conoracrisis. Dat niveau wordt naar verwachting eind dit jaar bereikt.

Na een flinke afname van de economische activiteit in 2020 (met 3,8 procent) gaat de bank voor dit jaar uit van een groei van 2,1 procent. Als die verwachting uitkomt, is het Nederlandse bruto binnenlands product eind dit jaar terug op het niveau van eind vorig jaar. Daarmee houdt het herstel van ons land gelijke tred met dat van Duitsland. Het herstel krijgt ook eerder zijn beslag dan bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Alleen in de Verenigde Staten zal het oude economisch normaal eerder intreden. Voor volgend jaar verwacht Rabobank dat de Nederlandse economie het pad van de structurele groei weer is ingeslagen.

(Verwachte) ontwikkeling van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) vanaf januari 2019 tot januari 2023 (© RaboResearch en CBS).

Uiteraard zijn de verwachtingen omgeven met onzekerheden. Veel hangt af van het tempo van het vaccineren en de duur van beperkende overheidsmaatregelen. De aanname van de bank is gebaseerd op geleidelijke versoepeling van maatregelen. Aannemelijk is dat in het volgend kwartaal niet-essentiële winkels en horecagelegenheden weer (beperkt) open mogen. De versoepelingen zetten dan door in het derde kwartaal. Gegeven de vaccinatiestrategie van het kabinet, zou begin vierde kwartaal nagenoeg iedereen gevaccineerd kunnen zijn en kunnen alle maatregelen worden losgelaten. Naast deze basisraming heeft de bank ook gerekend aan een meer pessimistisch scenario, waarbij het economisch herstel langer op zich laten wachten omdat de lockdown langer gaat duren (zie het lichtblauwe kader op deze webpagina).

De bestedingen van de overheid gaan dit jaar volgens Rabobank waarschijnlijk fors omhoog. De overheid gaat meer geld uittrekken voor onder meer vaccins, coronatestlocaties en het inhalen van uitgestelde zorg. Voor 2021 rekent Rabobank op een groei van 3,8 procent. In 2022 komt daar nog eens 1,6 procent bovenop. De overheidsinvesteringen groeien dit jaar naar verwachting met 5,0 procent en volgend jaar met 5,3. Het Nationaal Groeifonds gaat hieraan een belangrijke impuls geven. De stikstofproblematiek blijft echter roet in het eten gooien bij infrastructuurprojecten van de overheid. Bovendien krijgen veel gemeenten hun budgetten voor infra-projecten niet rond, vanwege lagere inkomsten uit bijvoorbeeld parkeren en toerisme.

Ontwikkeling van het producentenvertrouwen en hun oordeel over de orderpositie vanaf 2007 tot heden (© CBS).

Ook het bedrijfsleven gaat weer meer investeren. Namen de bedrijfsinvesteringen in 2020 met 3,8 procent af, dit jaar wacht een groei van 3,4 procent. Bij het geleidelijk loslaten van de coronamaatregelen, durven bedrijven weer meer uit te geven, denkt de Rabo. Het vertrouwen van producenten in de economie en hun oordeel over de orderpositie is inmiddels uit het diepe dal van vorig jaar maart/april geklommen en ligt nu bijna op het niveau van het langjarig gemiddelde. In bepaalde sectoren kan ’t mogelijk minder snel gaan met de uitgaven, omdat bedrijven hier hebben moeten interen op hun reserves. Vanaf 2022 zouden de bedrijfsinvesteringen jaarlijks met 5,1 procent kunnen toenemen.

Meest bepalend voor het tempo van economisch herstel zijn toch wel de uitgaven van huishoudens. De consumenten nemen immers bijna de helft van alle uitgaven in de Nederlandse economie voor hun rekening. Door de lockdown zullen de consumptieve uitgaven in het eerste kwartaal van dit jaar nog fors minder zijn dan precies een jaar eerder. Met mogelijke versoepelingen in aantocht kunnen die uitgaven echter flink stijgen, naar uiteindelijk 9 procent in 2022.

Niet alleen in Nederland, wereldwijd gaan de economieën er ’t komend jaar op vooruit. Dat is dan weer gunstig voor de Nederlandse export. Voor 2021 verwacht Rabo een expansie van de export met 5,8 procent. De import groeit vermoedelijk met 5,6 procent, mede vanwege hogere uitgaven van particulieren en bedrijven. Per saldo gaat de internationale handel dit jaar bijdragen aan de groei van de Nederlandse economie. Voor 2022 schetst de bank een minder rooskleurig beeld. De Nederlandse import blijft toenemen als gevolg van stijgende bestedingen van consumenten en bedrijfsleven. Bij belangrijke handelspartners, waaronder Duitsland en Frankrijk, is dat echter veel minder het geval waardoor importen slechts beperkt toenemen. Onzeker is ook nog hoe de handelsrelatie tussen de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk zich gaat ontwikkelen na de Brexit.

  • Volg hoe Nederland er tijdens de coronacrisis economisch voorstaat via het Covid-19 economisch dashboard van de Rabobank.
  • Foto: vernieuwing dek Nigtevechtbrug, Nigtevecht (Utrecht), Hillebrand / ASK Romein.