Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Robotics Centre Universiteit Twente in gebruik

De Universiteit Twente heeft haar Robotics Centre opengesteld voor studenten en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die samen werken aan innovaties op het gebied van robotica.

« terug naar Nieuws

20 februari 2023

De Universiteit Twente heeft haar Robotics Centre opengesteld voor studenten en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die samen werken aan innovaties op het gebied van robotica.

De officiële opening is gepland voor 28 maart a.s., als highlight van de 2023-editie van de UT Robotics Day. Maar het centrum staat nu al open voor het ‘vormgeven van de toekomst van robotica’, meldt Steven van Roon, manager business & operations van het Robotics Centre.

‘Robotica is al jaren een snelgroeiende sector en de laatste tijd gaan de ontwikkelingen razendsnel. De vraag vanuit de overheid en bedrijfsleven naar experts die robotinnovaties ontwikkelen is groot. Daar maken we werk van. Daarom bundelen we onze expertise op dit vlak en brengen onderwijs, onderzoek en innovatie samen. Zo ontstaat een uniek multidisciplinair centrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld (operatie)robots voor de medische zorg, robots voor industriële toepassingen en robots die we direct verwelkomen in ons dagelijks leven. Op de UT hebben we alles in huis om studenten en maatschappij voor te bereiden op een toekomst in dit vakgebied en dé oplossingen te ontwikkelen die hard nodig zijn.’, aldus Van Roon.

Volgens Van Roon draait ’t in het Robotics Centre zowel om de technische als de humane kant van robotisering. ‘We hebben vooral oog voor de combinatie tussen techniek en mens en maatschappij. Naast dat er nieuwe innovaties en oplossingen worden ontwikkeld binnen de thema’s gezondheidszorg, industrie en samenleving, zijn we ook een plek voor inspiratie, discussie en dialoog. Geen gesloten bolwerk, maar een plek waar iedereen terecht kan, ook niet-academici. We willen laten zien hoe onze robot-toekomst er nou eigenlijk uitziet. Wat mogen we verwachten en wat blijft science fiction? Daarbij kun je denken aan sociale en ethische vraagstukken, maar ook een organisatiekundig vraagstuk als ‘wat als mijn personeel niet met nieuwe robotica wil werken, heeft mijn investering dan zin?’

Het nieuwe centrum van Universiteit Twente is een plek bij uitstek om dat soort vragen centraal te stellen, meent Van Roon. ‘Juist omdat we de link leggen tussen de harde techniek en bedrijfskundige, psychologische, filosofische en ethische vraagstukken. De start van de nieuwe masteropleiding Robotics is daarin ook essentieel.’

Het Robotics Centre is ontstaan op gezamenlijk initiatief van de faculteiten Engineering Technology (ET) en Electrical Engineering, Mathematics en Computer Science (EEMCS) van Universiteit Twente. De decanen van de beide faculteiten ingenomen met het nieuwe centrum. ‘Het staat voor gelijkwaardige samenwerking en is de belichaming van ‘high tech’ en ‘human touch’, vindt de decaan van de EEMCS, Joost Kok. ‘In alles is het Robotics Centre een uniek kenniscentrum waarin wordt gewerkt aan robottechnologie om jouw en mijn leven te verbeteren. We kijken er naar uit om aan de slag te gaan.’ Bart Koopman, decaan van de faculteit ET deelt het enthousiasme van zijn collega: ‘Met het centrum willen we onze stakeholders in staat stellen zich met elkaar te verbinden. Het is een plek waar verschillende initiatieven van de Universiteit Twente samenkomen. Met het Robotics Centre kijken we over de grenzen van onze eigen vakgebieden heen.’

Vooralsnog maakt het centrum gebruik van de faciliteiten van de verschillende robotica-labs op de universiteitscampus. Voor een vaste plek in de universiteitsgebouwen De Westhorst en Carré is een plan in de maak.

  • Foto: Robotics Centre Universiteit Twente.