Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Schaarste grondstoffen en materialen blijft MKB Metaal parten spelen

Nog altijd ondervinden veel MKB-ers in de metaalsector hinder van de beperkte beschikbaarheid en hoge kosten van grondstoffen en materialen. Dat blijkt uit de meest recente Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie.

« terug naar Nieuws

6 december 2021

Nog altijd ondervinden veel MKB-ers in de metaalsector hinder van de beperkte beschikbaarheid en hoge kosten van grondstoffen en materialen. Dat blijkt uit de meest recente Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie.

Net als in het tweede kwartaal 2021 hebben weer veel maakbedrijven in het MKB Metaal in de periode juli, augustus, september van dit jaar hun verkoopprijzen verhoogd, zo valt op te maken uit de laatste conjunctuurmeting van de landelijke ondernemersorganisatie. Zes op de tien ondervraagde ondernemingen hebben in het derde kwartaal 2021 een prijsverhoging doorgevoerd. Hiertoe behoren vooral veel metaalwarenbedrijven en toeleveranciers aan de bouw, niet toevallig ondernemingen die relatief veel grondstoffen en materialen moeten inkopen voor hun productie. Vier van de zes bedrijven die hun prijzen hebben verhoogd, maken kenbaar dat deze maatregel de gestegen grondstof- en materiaalprijzen onvoldoende compenseert. Twee derde van de respondenten laat weten nog altijd te kampen met materiaaltoeleveringsproblemen.

Ook het vraagstuk van de onvervulde vacature blijft actueel binnen het MKB Metaal. De helft van de geïnterviewde bedrijven heeft momenteel minimaal één vacature uitstaan. Het gemiddelde aantal per bedrijf is bijna twee. Dat komt neer op gemiddeld 5,5 procent van het volledige personeelsbestand. Een jaar geleden lag dit percentage nog op 2,9 procent. De ondernemers verwachten dat een kleine 75 procent van alle openstaande vacatures in het komend halfjaar vervuld gaat worden. Een jaar eerder was dat nog bijna 100 procent. Door de bank genomen hebben de barometer-deelnemers 17,5 medewerkers op de loonlijst, waarvan 15,6 in vaste dienst en 1,9 op basis van een flexibel contract.

Over bedrijfswinst en -resultaat vangt de Economische Barometer echter wel weer positieve signalen op. Na enkele achtereenvolgende kwartalen van stagnatie hebben de ondervraagde ondernemingen in het voorbije kwartaal over het algemeen weer wat winst gemaakt. Twee derde van de bedrijven heeft winst genoteerd, een kwart draait break-even, 8 procent incasseert een verlies.

Dat het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal iets minder gunstig uitvalt dan in het eerste en tweede kwartaal 2021 is, zoals in elk derde kwartaal, terug te voeren op het zomerreces: werknemers gaan met vakantie, vaste bedrijfslasten lopen door. Toch meldt slechts 22 procent van de bedrijven een slechter resultaat in vergelijking met voorgaande twee kwartalen, terwijl 21 procent spreekt van verbetering.

Met de waardering van het bedrijfsresultaat zit ’t wel snor. De helft van de bedrijven is tevreden, slechts acht procent is er ongelukkig mee. Over het resultaat in het vierde kwartaal 2021 zijn de bedrijven terughoudend optimistisch. Slechts 13 procent verwacht een duidelijk beter resultaat.

Mede daardoor is de bereidheid om te investeren in machines en andere productiemiddelen betrekkelijk gering. Twintig procent is voornemens om het komend halfjaar meer geld uit te trekken voor nieuwe machines, dertig procent heeft er minder voor over. De overige vijftig procent houdt het investeringsbudget (vooralsnog) gelijk.