Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Sociaal Contract Groen Staal

Met de Roadmap Plus als ‘routeplanner’ is Tata Steel Nederland op weg om haar staalproductie te ‘vergroenen’. Uiterlijk in 2045 wil de staalfabrikant CO2-neutraal opereren door te produceren op basis van waterstof en schroot. Consequentie is wel dat diverse bestaande productiefaciliteiten, zoals de Kooks- en Gasfabrieken, op termijn moeten sluiten. Om de medewerkers in deze fabrieken werkgelegenheidsperspectief te bieden, heeft het staalconcern samen met de vakverenigingen het Sociaal Contract Groen Staal in het leven geroepen.

« terug naar Nieuws

16 januari 2023

Het Sociaal Contract Groen Staal behelst een breed pakket aan regelingen en maatregelen om de werknemers van de betrokken fabrieken voor de komende jaren duidelijkheid en zekerheid te verschaffen. Centraal in het contract staan de garanties op werkgelegenheid. Alle werknemers van fabrieken die hun deuren moeten sluiten, krijgen een baangarantie en direct na sluiting van hun fabriek een andere functie aangeboden.

Al eerder ontvangen de werknemers een uitnodiging voor een ‘startgesprek’ met de bedrijfsleiding waarbij de impact van de sluiting, zorgen en wensen van medewerkers en concrete afspraken voor de toekomst aan de orde komen. Daarbij (of daarna) kunnen werknemers aangeven van welke voorziening(en) binnen het Sociaal Contract ze gebruik willen maken. Zo is in overleg met de werkgever te kiezen voor vervroegde uittreding.

Zolang een fabriek nog niet is gesloten, wordt het personeel gevraagd om door te blijven werken om de continuïteit en veiligheid van het bedrijfsproces te waarborgen. Als tegenprestatie krijgen de betrokken werknemers een blijf- en sluitpremie die kan oplopen tot € 60.000.

Tata Steel heeft de sluiting van de fabrieken voorzien in twee fasen. In eerste instantie gaan Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 dicht. Later volgt een deel van de faciliteiten voor de ertsvoorbereiding. Voor eind 2023 staat beëindiging van de Dolomiet Steenfabriek op de rol. Medewerkers van deze fabriek kunnen rekenen op een blijf- en sluitvergoeding van € 30.000 per persoon.

Alle vergoedingen zijn bruto. De bedragen groeien mee met eventuele loonsverhogingen in de CAO, zodat ze ‘waardevast’ blijven.

Alle regelingen volgens het Sociaal Contract worden nog deze maand door het staalconcern en vakverenigingen gezamenlijk uitgewerkt in een protocol met gedetailleerde afspraken, regels en uitzonderingen. De vakorganisaties leggen het protocol vervolgens voor aan hun leden. Bij Tata Steel in IJmuiden werken op dit moment ruim 9.000 mensen.

  • Foto: Tata Steel Nederland.