Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalbouwakkoord afgetrapt

Van opdrachtgever tot staalbouwer en demontagebedrijf. Representanten van alle disciplines in de staalbouwsector zijn afgelopen donderdag 30 september bij Tata Steel in IJmuiden bij elkaar geweest. Tijdens een kick off meeting, begeleid door voormalige VROM-minister Jacqueline Cramer, hebben ze voor het eerst als collectief van gedachten gewisseld over een toekomstig Staalbouwakkoord.

« terug naar Nieuws

3 oktober 2021

Van opdrachtgever tot staalbouwer en demontagebedrijf. Representanten van alle disciplines in de staalbouwsector zijn afgelopen donderdag 30 september bij Tata Steel in IJmuiden bij elkaar geweest. Tijdens een kick off meeting, begeleid door voormalige VROM-minister Jacqueline Cramer, hebben ze voor het eerst als collectief van gedachten gewisseld over een toekomstig Staalbouwakkoord.

In het Staalbouwakkoord willen de verschillende schakels in de staalbouwketen hun gezamenlijke doelen vastleggen voor het (verder) verduurzamen van het opdrachtgeven, ontwerpen, produceren en bouwen met staal. Het keten-convenant gaat concrete, collectieve afspraken bevatten voor het terugdringen van de staalbouwgebonden emissies van CO2 en andere schadelijke stoffen, het reduceren van de inzet van primaire grondstoffen en het bevorderen van circulair bouwen via hergebruik van bouwdelen en recycling van het materiaal staal. Zo wil de staalbouwketen haar bijdrage leveren aan het EU-programma Fit for 55 en het Klimaatakkoord.

Bedoeling is dat het Staalbouwakkoord in het najaar van volgend jaar klaar is voor ondertekening door alle betrokkenen.

Een fotoverslag van de kick off meeting:

  • © Fix Media.