Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalbouwakkoord beleeft kick-off

Staalbouwketen samen met Jacqueline Cramer op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal.

« terug naar Nieuws

28 september 2021

Aanstaande donderdagmiddag 30 september komen de vertegenwoordigers van alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen bijeen voor een toekomstig Staalbouwakkoord.

Tijdens de kick-off meeting, bij Tata Steel Nederland in IJmuiden en onder voorzitterschap van voormalig VROM-minister Jacqueline Cramer, krijgen de keten-representanten informatie over de uitgangspunten van het Staalbouwakkoord en het bijbehorende plan van aanpak (de Roadmap) en het verzoek om namens hun beroepsgroep of branche een actieve bijdrage te leveren.

In het Staalbouwakkoord legt de complete staalbouwketen (van opdrachtgever en ontwerper tot en met staalproducent en demontage- en recyclingbedrijf) de gezamenlijke doelen vast voor het verduurzamen van het bouwen met staal. In het akkoord komt te staan wat de staalbouwketen in ons land gaat doen om de bouwgebonden emissie van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen, onder meer door de inzet van primaire grondstoffen te beperken maar ook door het circulair bouwen te bevorderen via nog intensiever hergebruik en recycling van staal. Daarmee draagt de keten bij aan de doelen van het EU-programma Fit for 55 en het nationaal Klimaatakkoord.

Bedoeling is dat het Staalbouwakkoord in het najaar 2022 het levenslicht ziet, bekrachtigd door alle disciplines binnen de staalbouwketen.

Jacqueline Cramer, voorheen minister van VROM en momenteel actief als hoogleraar duurzame innovatie en senior-adviseur duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht, treedt niet alleen op voorzitter van de kick-off meeting. Ook gaat ze de gehele route naar het Staalbouwakkoord begeleiden. De organisatie van dat proces berust bij Bouwen met Staal, daarbij ondersteund door onder meer Tata Steel Nederland.

  • Tijdens de Staalbouwdag 2021, 11 oktober a.s. in Amsterdam, belicht de voorzitter van de Bouwen met Staal-werkgroep Staalbouwakkoord, Hans Schepers (directeur van Tata Steel Building Systems Nordic) de achtergronden en uitgangspunten van het Staalbouwakkoord. U kunt de presentatie, als onderdeel van het Staalbouwdag-congres, gratis ‘fysiek’ bijwonen of volgen via de livestream.
  • Foto: Holland Staal.