Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalsector VS en Europa in zwaar weer, maar opklaringen op komst

De bestrijding van de verspreiding van het coronavirus via (al of niet ‘intelligente’) lockdowns, heeft zijn uitwerking op de staalsector in de VS en Europa niet gemist. De vraag naar staal is teruggevallen, vooral vanuit de bouw en automobielindustrie. Het aanbod aan staal is daarentegen niet verminderd. Hierdoor loopt de druk op de staalprijzen verder op, zo laat het Economisch Bureau van ABN AMRO in Short Insight Staal, mei 2020. Maar volgens de bankeconomen is er reden tot optimisme, zo leert China.

« terug naar Nieuws

Bij de ontwikkeling van de Noord-Amerikaanse en Europese staalprijzen ziet ABN AMRO duidelijke parallellen met de Chinese, maar dan steeds ruim een maand eerder. Met de verspreiding van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown nam de druk op de Chinese staalprijs toe vanaf 1 februari jl. Een dikke maand erna heeft corona de economieën in Noord-Amerika en Europa stevig in de tang en beginnen ook in deze mondiale regio’s de staalprijzen te dalen.

Sinds half april zorgt de versoepeling van coronamaatregelen in China voor een voorzichtige economische oplevering en een stabilisering van de staalprijzen. Dat evenwicht is vooralsnog nog wel wankel, omdat de staalfabrieken in China voordien toch voornamelijk door zijn blijven produceren zonder dat daar vraag tegenover heeft gestaan. Dat heeft geleid tot grote voorraden, die nu eerst moeten worden afgebouwd.

In China blijven de prijzen nog laag. Volgens ABN AMRO staat dat Europa de komende maand ook te wachten. In Europa hebben veel staalfabrieken ervoor gekozen de productiecapaciteit vroegtijdig te verminderen of zelfs stil te leggen. Hierdoor pakt de prijsdaling uiteindelijk minder fors uit dan op andere continenten. In de VS hebben veel staalfabrieken, na een scherpe daling van de prijzen, prijsstijgingen doorgevoerd om verdere prijsverlaging te voorkomen.

Voor zowel de VS als Europa gloort licht aan het eind van de tunnel. ABN AMRO ontleent dit optimisme aan de huidige, hoopvolle situatie in China. Uit de macro-economische data over de maand maart blijkt dat de Chinese economie opkrabbelt uit het diepe dal van februari 2020. De industriële sector in China laat de sterkste opleving zien. Halverwege vorige maand hebben nagenoeg alle grote industriële ondernemingen hun activiteiten hervat. Van de MKB-bedrijven is dat zo’n 85%.

Bovendien is de stemming onder inkopers bij de grote staalgebruikers in China flink verbeterd, nu de economie weer meer op gang lijkt te komen. In de bouwsector herstellen de activiteiten zich relatief vlot, mede geholpen door overheidsbeleid. De autoproductie is in maart vervijfvoudigd ten opzichte van februari, ook al blijft die productie op jaarbasis vooralsnog sterk negatief (–40%). Van de totale industriële productie is de groei over de maand maart weliswaar nog negatief. Maar met –1,1% op jaarbasis (in plaats van –13,5% in februari) lijkt de weg terug ingeslagen.