Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staat van het mkb: ‘Stijging verkoopprijzen zet door’

Het merendeel van de middelgrote en kleine bedrijven in Nederland, ook in de bouwnijverheid, rekent de gestegen kosten van grondstoffen, energie en bedrijfsmiddelen door aan haar klanten. Dat blijkt uit het Jaarbericht Staat van het mkb 2022.

« terug naar Nieuws

28 november 2022

Het merendeel van de middelgrote en kleine bedrijven in Nederland, ook in de bouwnijverheid, rekent de gestegen kosten van grondstoffen, energie en bedrijfsmiddelen door aan haar klanten. Dat blijkt uit het Jaarbericht Staat van het mkb 2022.

Eens per jaar, als het jaareinde nadert, publiceert het Nederlands Comité voor Ondernemerschap de ‘Staat van het mkb’. In deze publicatie wordt de balans opgemaakt van baten en lasten binnen het midden- en kleinbedrijf in Nederland over het bijna voorbije jaar en vooruitgeblikt op het aankomende jaar. Steeds aan het begin van het laatste kwartaal van het lopend jaar brengt het CBS de daartoe benodigde gegevens bijeen. Dat gebeurt in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid), MKB-Nederland en VNO-NCW en met inbreng van brancheorganisaties en mkb-ondernemers zelf. Naast het MKB worden, als is ’t maar voor het vergelijk, ook de data voor en over het Grootbedrijf in ons land verzameld en verwerkt.

Sinds 17 november is ook het Jaarbericht Staat van het mkb over 2022 openbaar. Een van de opvallende, maar niet geheel verrassende constateringen in deze uitgave is dat in de eerste drie kwartalen van het jaar zo’n 60% van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de gestegen kosten van bedrijfsvoering verdisconteren in hun verkoopprijzen. Bij grotere ondernemingen (met 250 werknemers of meer) ligt dat percentage net boven de 50%. Naast doorberekening aan afnemers blijken zowel kleinere als grotere bedrijven vooral ook in te zetten op procesoptimalisatie, om zo de kosten te beheersen of beperken. Onderhandelen met toeleveranciers, gezamenlijk inkopen of overschakelen op andere grondstoffen of bedrijfsmiddelen is veel minder usance.

Dat de stijging van verkoopprijzen doorzet, blijkt uit de verwachting voor het huidige slotkwartaal van 2022. Per saldo 47 procent van de ondernemers denkt ook dan de prijzen (verder) te verhogen. De bouwnijverheid loopt hierin voorop. Ongeveer 70 procent van de kleine bedrijven (5 tot 50 werknemers) en middelgrote bedrijven (50–250) in de sector heeft verkoopprijsstijgingen geprognotiseerd. Het grootbedrijf overtreft het mkb op dit vlak: 82 procent.

De Staat van het mkb geeft ook een beeld van de omvang en richting van de investeringen door kleinere ondernemingen in 2023. Het investeringsvolume binnen het mkb neemt het komend jaar waarschijnlijk iets af, gemiddeld met 4,5 procent. Bijna een derde van de mkb-ondernemers gaat naar verwachting investeren in technologie (digitalisering en automatisering). Daarnaast trekt ongeveer een kwart van de bedrijven geld uit voor personeel (scholing, werving) en duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen, om toekomstbestendig te blijven.