Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stalen damwand als duurzame energieleverancier?

Nederland ligt vol met stalen damwanden ter kering van grond en water. Die vele kilometers damwand zouden heel wat toegevoegde waarde bieden als je ze ook inzet voor het duurzaam winnen van warmte en koude. Of dat kan, wordt op dit moment in de praktijk onderzocht door een consortium van CRUX Engineering, de TU’s Delft en Eindhoven en de Groep Duurzame Energie.

« terug naar Nieuws

Het consortium onderzoekt of met behulp van stalen damwanden warmte is te onttrekken aan de bodem en aan het water dat langs de wand stroomt. Hiertoe worden achter de damwand over een bepaalde lengte warmtewisselaars aangebracht. De energie die zo wordt opgewekt, kan met behulp van warmtepompen worden gebruikt voor het verwarmen (en koelen) van naburige woningen en gebouwen.

Het idee is al onderworpen geweest aan een haalbaarheidsstudie. Daarbij is onder meer nagegaan of de warmteverandering die de damwanden tijdens het winningsproces ondergaan niet nadelig is voor de primaire grond- en waterkerende functie. Ook de exploitatiemogelijkheden zijn in kaart gebracht. Nu wordt de benodigde techniek gedemonstreerd en getest via een proefopstelling in het Zuid-Hollandse plaatsje De Zweth. Bij deze praktijktest heeft ook damwandleverancier Gooimeer zich aangesloten. De kennis en ervaringen die de test oplevert, deelt het consortium met collega-samenwerkingsverbanden in Duitsland die twee vergelijkbare projecten onder handen hebben.

Het Nederlandse pilotproject wordt financieel ondersteund vanuit de subsidieregeling Topsector Energie (TKI Urban Energy programmalijn 3: Fysieke integratie Multifunctionele Bouwdelen) en de SBIR (‘Small Business Innovation Research’) Energietransitie Vaarwegen van de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een korte toelichting op het project biedt deze video van Topsector Energie.