Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Steun voor energiebesparing MKB

Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. De regeling is in het leven geroepen ter ondersteuning van midden- en kleinbedrijven die niet hoeven te voldoen aan de Energiebesparingsplicht, maar niettemin willen besparen op hun energiegebruik.

« terug naar Nieuws

13 september 2021

Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. De regeling is in het leven geroepen ter ondersteuning van midden- en kleinbedrijven die niet hoeven te voldoen aan de Energiebesparingsplicht, maar niettemin willen besparen op hun energiegebruik.

Vaak ontbreekt ’t deze bedrijven aan tijd, mensen en financiële middelen om een verantwoorde keuze te maken uit het brede assortiment van potentiële energiebesparende maatregelen. Met een SVM-subsidie kan het bedrijf een professionele energieadviseur in de arm te nemen om uit te zoeken welke (combinaties van) energiebesparende maatregelen het beste passen bij het bedrijfspand en bij de bedrijfsvoering. Het kan dan gaan om isolatie van daken en gevels, het installeren van zonneboilers of een warmtepomp met warmte- en koudeopslag in de bodem maar bijvoorbeeld ook om de overstap op elektrische bedrijfsauto’s en werkmaterieel. Uiteraard is de SVM-subsidie ook aan te wenden voor de uitvoering van maatregelen, bijvoorbeeld als (gedeeltelijke) aankoopfinanciering of om een inkoopbegeleider in te huren.

De SVM is speciaal in het leven geroepen voor middelgrote- en kleine ondernemingen die vanwege hun beperkte energieverbruik níet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Deze bedrijven gebruiken per jaar minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas. De regeling staat open voor MKB-ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van ten hoogste 50 miljoen euro. Het bedrijf kan één of meer bedrijfspanden hebben dan wel een bedrijfspand/-ruimte huren. Per bedrijfspand kan tot 2.500 euro subsidie worden verstrekt. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties trekken in totaal 28,2 miljoen euro uit voor de regeling.

SVM-subsidie aanvragen is mogelijk bij RVO, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Het aanvraagformulier, de voorwaarden en aanvullende informatie is te vinden op deze rvo-webpagina.

Voor bedrijven en instellingen die op jaarbasis méér dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas (óf een equivalent daarvan) consumeren, geldt de Energiebesparingsplicht wél Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn zij verplicht om alle benodigde energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Per bedrijfstak zijn de toepasselijke maatregelen verwerkt op Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Voor in totaal 19 verschillende bedrijfstakken is zo’n EML opgesteld. Van de genomen maatregelen moeten de plichtige bedrijven verslag uitbrengen bij hun gemeente of Omgevingsdienst. Kijk hier voor meer informatie over de Energiebesparingsplicht en hoe hieraan te voldoen.