Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Steun voor verduurzaming industrie

De Rijksoverheid trekt dit jaar ruim 270 miljoen euro uit om bedrijven, instellingen en organisaties te ondersteunen bij het verduurzamen van industriële processen. Het budget is verdeeld over verschillende subsidieregelingen, met één gemeenschappelijk doel: vermindering van de emissie van CO2.

« terug naar Nieuws

29 maart 2023

De Rijksoverheid trekt dit jaar ruim 270 miljoen euro uit om bedrijven, instellingen en organisaties te ondersteunen bij het verduurzamen van industriële processen. Het budget is verdeeld over verschillende subsidieregelingen, met één gemeenschappelijk doel: vermindering van de emissie van CO2.

Uit de totale ‘pot’ van dik 270 miljoen euro gaat 74 miljoen naar de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie, DEI+. Deze regeling biedt ondernemers financiële assistentie bij innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die moeten uitmonden in CO2-reductie per 2030. Voor subsidie komen projecten in aanmerking die bijdragen aan een klimaatneutrale en circulaire industrie, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. Het aanmelden van projecten is al mogelijk sinds 15 maart jl. en kan nog tot 31 augustus a.s.

Eveneens op 15 maart is de VEKI opengesteld. Voor deze regeling – Versnelde klimaatinvesteringen industrie – is in totaal 138 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bestemd voor CO2-besparende maatregelen met aantoonbare positieve duurzaamheidseffecten, die in de praktijk vaak grote investeringen met zich meebrengen of een lange terugverdientijd kennen.

De beide regelingen behoren tot een verzameling aan bekende en misschien minder bekende subsidieregelingen van de Topsector Energie. Via de regelingen wil het Rijk bijdragen aan het bereiken van de emissiereductie-doelen in het Klimaatakkoord en tegelijkertijd de positie en concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven versterken.