Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stop op grafietstof

Met een nieuw verwerkingsprocedé en nieuwe fabriekshal hebben Tata Steel en Harsco het risico op emissie van grafiethoudend stof in IJmuiden en omgeving tot het minimum gereduceerd. De verwerking van rozaslak, waarbij het grafietstof vrijkomt, vindt nu ‘indoor’ plaats.

« terug naar Nieuws

Rozaslak is een restproduct van staalfabricage. Het product ontstaat bij het zwavel vrijmaken van ruwijzer. Bij de verwerking van dit slak kan grafiethoudende stof vrijkomen. Tot voor kort kon dit grafietstof zich betrekkelijk ongehinderd verspreiden over de directe omgeving van Tata Steel IJmuiden.

Samen met Harsco heeft Tata Steel de grafiethinder een halt toegeroepen door het rozaslak op een geheel andere, meer milieuvriendelijke manier te verwerken. In de staalfabriek wordt de slak niet langer uitgegoten in diepe pannen maar in platte bakken. Hierdoor kan de slak zich over een groter oppervlakte verspreiden en sneller afkoelen. Het grafiet wordt daarbij in de slak opgesloten. Om deze nieuwe werkwijze mogelijk te maken, zijn de twee ruwijzerontzwavelingsinstallaties (ROZA’s) in de staalfabriek die het slak uitgieten, gefaseerd omgebouwd. De kennis en ervaringen uit het ombouwen van de eerste installatie zijn zo van pas gekomen bij het wijzigen van de tweede installatie.

De afgedekte platte bakken met de slak gaan per vrachtwagen met speciale oplegger (in plaats van met de trein) op transport naar een overkapte buitenruimte, waar het slak verder kan afkoelen. Daarna wordt de bak met een grote roterende shovel in de nieuwe hal gereden en gekeept onder een afzuiginstallatie die het grafiethoudend stof afvangt.

Met de afvang van het grafiethoudende stof zijn nog niet alle stofemissies vanuit de staalproductie verleden tijd, erkent Tata Steel. Ook de stofemissies uit het verwerken van convertorslak verdient nog aanpak. Na enkele aanpassingen van de bestaande verwerkingsmethode, waaronder het kiepen van het slak vanaf een kleinere hoogte, is de staalproducent in april van dit jaar gestart met het testen van een prototype overkapping en plaatsing van hoge wanden en een deksel op de slakkenput. Door de overkapping voldoende hoogte te geven, kunnen bulldozer het slak er direct onder uitgraven. De Omgevingsdienst NZKG heeft de proefneming goedgekeurd.

  • Foto: de nieuwe hal voor rozaslak-verwerking in IJmuiden (© Tata Steel | Fixmedia).