Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Subsidie voor schoner bouwmaterieel

Vanaf volgend jaar kunnen bouwbedrijven subsidie krijgen op de aankoop van schonere bouwvoertuigen en -machines of de elektrificatie van bestaand materieel.

« terug naar Nieuws

14 december 2021

Vanaf volgend jaar kunnen bouwbedrijven subsidie krijgen op de aankoop van schonere bouwvoertuigen en -machines of de elektrificatie van bestaand materieel.

Dat heeft de demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Steven van Weyenberg, per brief kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Via de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) komt het Rijk de bouwondernemer geldelijk tegemoet bij de aanschaf van emissieloos bouwmaterieel dan wel het omvormen van bestaand materieel tot schoon materieel (elektrificatie).

De regeling geldt voor mobiele bouwwerktuigen zoals graafmachines en aggregaten, bouwvoertuigen als kraanwagens en kieptrucks en de bijbehorende hulpmiddelen als knijpers en haakarmen én voor baggerschepen en andere vaartuigen die in de bouw worden gebruikt. De regeling staat tevens open voor de inzet van nabehandelingssystemen en voor de ontwikkeling van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde laad- of tankvoorzieningen. De subsidie kan oplopen tot zo’n 50 procent van de gemaakte kosten.

De SSEB treedt vanaf volgend voorjaar in werking. Voor het jaar 2022 zit 20 miljoen euro in de subsidiepot. Tot en met 2030 maakt het kabinet in totaal 270 miljoen euro vrij. SSEB maakt deel uit van SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen). Met dit maatregelenpakket, in juni van dit jaar afgekondigd, wil het Rijk ervoor zorgen dat de bouwsector (versneld) overstapt op emissievrij bouwen. Voor het pakket heeft de regering in totaal 1 miljard euro uitgetrokken. Doel is om de uitstoot van stikstof door de bouw per 2030 met 60% te hebben verminderd. Dat komt neer op een reductie van 0,4 Mton.

‘Naast dat de regeling ondernemers helpt bij de stikstofproblematiek, levert deze ook een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot en het zorgt voor schonere lucht en minder geluidsoverlast voor mensen die in de buurt van een bouwplaats wonen’ schrijft de staatsecretaris aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman wordt zo een wezenlijke bijdrage geleverd aan de doelen van het Klimaatakkoord én het Schone Lucht Akkoord.

De subsidieregeling is primair bedoeld voor ondernemingen binnen de bouwsector die in Nederland zijn gevestigd. Provincies, gemeenten, waterschappen of andere openbare organisaties kunnen er geen aanspraak op doen. Non-profitinstellingen, onderzoeksinstellingen en producenten/leveranciers van bouwmaterieel maken uitsluitend kans indien ze deelnemen aan een project voor het (door)ontwikkelen van emissieloos bouwmaterieel. Aanvragers kunnen de subsidie uit deze regeling combineren met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zolang dat binnen de grenzen van de staatsteunregels blijft.

Het concept van de SSEB is tot en met 16 januari 2022 is te downloaden en te becommentariëren via www.internetconsultatie.nl. Daarbij kunnen belanghebbenden onder meer laten weten wat ze vinden van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager of van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen.

  • Foto: Rabobank.