Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Tata Steel Nederland scherpt milieudoelen aan, overheid tevreden

Per 2030 wil Tata Steel Nederland jaarlijks 5 megaton besparen op uitstoot van CO2. Dat is ongeveer 40 procent van de huidige emissie. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout, reageert verheugd op de voornemens.

« terug naar Nieuws

6 april 2021

Per 2030 wil Tata Steel Nederland jaarlijks 5 megaton besparen op uitstoot van CO2. Dat is ongeveer 40 procent van de huidige emissie. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout, reageert verheugd op de voornemens.

‘Een belangrijke bijdrage aan het klimaatakkoord’ oordeelt de minister over het aangescherpte streven van het Nederlandse staalconcern. Zijn ministerie is dan ook met Tata Steel Nederland om tafel gegaan om de aanpak van de grote verduurzamingsopgave door het bedrijf te bespreken. Dat heeft geresulteerd in nadere afspraken over een grotere reductie van CO2 door het staalbedrijf in IJmuiden én het verminderen van hinder en overlast voor de omgeving. Van ’t Wout heeft de Tweede Kamer vorige week dinsdag per Kamerbrief van de afspraken, de zogeheten Expression of Principles, in kennis gesteld.

Met een besparing van 5 Mton op de jaarlijkse CO2-uitstoot vanaf 2030 geeft Tata Steel Nederland blijk van grote(re) ambitie. 5 Mton per jaar is beduidend meer dan de proportionele bijdrage die het bedrijf zou moeten leveren in het kader van het Klimaatakkoord. Daarin hebben overheid en bedrijfsleven vastgelegd dat de industriesector als geheel haar CO2-uitstoot met ingang van 2030 met 14,3 Mton moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. De energiesector staat voor een nog grotere reductie: 20,2 Mton. Tata Steel Nederland behoort tot beide sectoren en heeft daardoor een soort dubbele verantwoordelijkheid. Als de besparing van 5 Mton op jaarbasis inderdaad wordt gehaald, dan heeft ‘IJmuiden’ bijna 15 procent van alle geplande besparingen op CO2 in beíde sectoren voor haar rekening genomen.

Om de versterkte CO2-ambities waar te maken, heeft Tata Steel al een pakket aan maatregelen gepland en deels ook al in uitvoering. Een daarvan is de afvang van CO2 uit de fabrieken in IJmuiden, gevolgd door opslag in lege gasvelden in de Noordzee, meer dan 50 km uit de kust. Daarnaast werkt het bedrijf nog altijd aan de toekomstige inzet van groene waterstof in het staalproductieproces en aan de nieuwe productietechnologie HIsarna die forse emissie-afnamen in het vooruitzicht stellen.

Tegelijkertijd dienen wel enkele belemmeringen het veld te ruimen, willen de plannen voldoende kans van slagen hebben. Daarom heeft de overheid toegezegd knelpunten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en vergunningverlening weg te nemen. Zo kan Tata Steel nu vaak pas het subsidietraject ingaan als de benodigde vergunningen zijn verleend, maar dat neemt volgens het bedrijf dikwijls ‘jaren’ in beslag. Het Rijk gaat ook meedenken over financiële ondersteuning van de benodigde investeringen, bijvoorbeeld via subsidies uit nationale en Europese fondsen voor duurzame energieproductie en klimaattransitie.

Tweede belangrijke component van de Expression of Principles is het beperken van hinder en overlast voor de omringende natuur en de omwonenden als gevolg van de productieactiviteiten in IJmuiden. Om de emissies van schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en zware metalen flink terug te schroeven, investeert de staalfabrikant in totaal 300 miljoen euro.

  • Foto: Tata Steel.