Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Techniek-organisaties samen in het geweer tegen personeelstekort

Met het structurele tekort aan medewerkers in de techniek dreigen belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de bouw van woningen in het slop te raken. Aanleiding genoeg voor VNO-NCW, MKB-Nederland en een vijftal landelijke organisaties voor de techniek in Nederland om gezamenlijk het gebrek aan technisch personeel aan te pakken, aan de hand van het ‘Aanvalsplan Techniek’.

« terug naar Nieuws

16 november 2022

Met het structurele tekort aan medewerkers in de techniek dreigen belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de bouw van woningen in het slop te raken. Aanleiding genoeg voor VNO-NCW, MKB-Nederland en een vijftal landelijke organisaties voor de techniek in Nederland om gezamenlijk het gebrek aan technisch personeel aan te pakken, aan de hand van het ‘Aanvalsplan Techniek’.

Via het Aanvalsplan Techniek trekken – naast VNO-NCW en MKB-Nederland – de FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en WENB (de werkgeversvereniging voor bedrijven in de energie- en milieusector) eendrachtig op om het aanhoudende en groeiende personeelstekort in de techniek een halt toe te roepen. Het plan van dit collectief is niet gespeend van ambities. De arbeidsmarkt voor technici zou, zo laat het plan weten, volledig anders moeten worden ingericht. Voor zowel starters op de arbeidsmarkt, als zij-instromers en ervaren vakmensen die zich willen bekwamen op een (ander) technisch vakgebied of een baan in een (andere) technische sector overwegen, zou er een Gouden Poort moeten komen. De Gouden Poort is de centrale plek waar (aspirant-) werknemers en werkgevers elkaar treffen en vanwaaruit de educatie-, (zij-)instroom-, begeleidings- en plaatsingstrajecten gestalte krijgen.

Belangrijk uitgangspunt voor het Aanvalsplan Techniek en de Gouden Poort als onderdeel daarvan, is om op termijn, structureel zo’n 25.000 vacatures per jaar vervuld te krijgen binnen de technieksectoren. Naast een verdubbeling van de instroom van personeel dient de uitstroom uit de techniek tot het minimum te worden gereduceerd. Om nieuwe medewerkers aan te trekken en ‘oude’ te behouden, zetten de organisaties ook in op Techniekcentra voor (hybride) beroepsopleidingen en zo’n 1.000 nieuwe docenten om het huidige tekort aan vakleerkrachten te dempen.

Het Aanvalsplan voorziet bovendien in een productiviteitsverbetering. Via digitalisering, robotisering, intensivering van standaardisatie en prefabricage (onder meer in de bouw) en meer programmatische en seriematige aanbestedingen door overheden zouden op termijn zo’n 25.000 technici per jaar minder nodig zijn. Verder moet een gerichte ‘vakkrachten-regeling’ helpen om meer statushouders en ‘talenten van buiten’ te interesseren voor de techniek. Uiteindelijk kunnen hiermee op jaarbasis zo’n 10.000 vacatures worden vervuld.

Voor de uitvoering van hun ‘offensief’ zijn de samenwerkende organisaties bereid zo’n 50 miljoen per jaar vrij te maken. Daarbij vragen ze het Rijk om de inzet te verdubbelen. Dat zou het totaalbudget voor de komende tien jaar brengen op 1 miljard euro.

  • Het plan is 4 november jl. officieel aangeboden aan Rob Jetten en Robbert Dijkgraaf, de ministers van Klimaat respectievelijk Onderwijs. Bekijk hier de reportage.