Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Technisch Dossier #6 Toetsing ontwerp geschoorde hal

Bouwen met Staal heeft het publicatie-portfolio aangevuld met het Technisch Dossier #6 Toetsing ontwerp geschoorde hal. In de nieuwe uitgave, vooral bestemd voor constructeurs en zij die dat graag willen worden, doorloopt constructeur Marcel van Odenhoven alle belangrijke stappen in het toetsen van het constructief ontwerp van een gangbare geschoorde (stalen) bedrijfshal.

« terug naar Nieuws

Technisch Dossier #6 opent met een uiteenzetting van de veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten die van invloed zijn op de dimensionering van de constructie: gevolg- en betrouwbaarheidsklasse (CC), uitvoeringsklasse (EXC), ontwerplevensduur, staalkwaliteit en het brandscenario. Daarna wordt aan de hand van een praktisch ontwerp-/rekenvoorbeeld gedetailleerd ingegaan op het bepalen van de belastingen (eigengewicht, gebruiks-, sneeuw-, wind-) en belastingcombinaties, het berekenen van het dwarswindverband als schoorgevend systeem, het berekenen van de verbandstaven en koppelingen en het toetsen van de dakdragende kolommen, hoofdliggers en randliggers. Bij de hoofdliggers wordt (naast eigengewicht, wind en sneeuw) bijzondere aandacht besteed aan het belastinggeval wateraccumulatie.

Het dossier sluit af met uitleg over de verbindingen. Hoewel de knopen idealiter worden mee-ontworpen met de staven en daarmee geen sluitstuk vormen van het constructief ontwerp, worden ze hier apart behandeld in het perspectief van de gefaseerde uitvoering (vanaf de fundering naar boven). De kolom-voetplaatverbindingen komen dan ook als eerste aan bod, gevolgd door de ligger-kolomverbindingen en tenslotte de knopen van de windverbanden.

Elk hoofdonderwerp heeft in de publicatie een eigen hoofdstuk, compleet met ontwerptabellen, instructieve tekeningen en verwijzingen naar Eurocodes en Nationale Bijlagen en andere relevante publicaties.

Oplettende lezers van het vakblad Bouwen met Staal zullen een deel van de inhoud van het nieuwe dossier herkennen. Enkele hoofdstukken zijn eerder verschenen in recente edities van het magazine. Deze artikelen zijn nu bijeengebracht in het Technisch Dossier, aangevuld met twee nieuwe hoofdstukken en het rekenvoorbeeld.

Op haar beurt vormt Technisch Dossier een aanvulling op het studie-/praktijkboek Hallen, dat vorig jaar bij Bouwen met Staal is verschenen. In dit boek is een apart hoofdstuk (7) gewijd aan het constructief ontwerp van een geschoorde hal. In het nieuwe dossier wordt dit voorontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp.

Gezien deze verwantschap biedt Bouwen met Staal de beide uitgaven ook gezamenlijk aan. Bestelt u het dossier en het boek in één keer, dan betaalt u toch maar mooi € 16,00 minder dan als u de twee publicaties afzonderlijk aanschaft. Voor het bestellen van de bundel kunt u terecht op deze webpagina. Wilt u alleen het dossier kopen, klik dan hier.