Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Tekenen van herstel in vraag naar staal

Een groei van 1,2 procent in 2025 en nog dit jaar een plus van 1,7 procent. Volgens de nieuwe Short Range Outlook van World Steel Association (worldsteel) gaat de wereldwijde vraag naar staal al op korte termijn opleven en komende jaren structureel groter uitvallen dan de laatste jaren.

« terug naar Nieuws

29 april 2024

Een groei van 1,2 procent in 2025 en nog dit jaar een plus van 1,7 procent. Volgens de nieuwe Short Range Outlook van World Steel Association (worldsteel) gaat de wereldwijde vraag naar staal al op korte termijn opleven en komende jaren structureel groter uitvallen dan de laatste jaren.

‘Na twee jaar van negatieve groei en ernstige marktvolatiliteit sinds de coronacrisis in 2020, zien we eindelijk tekenen van herstel in de wereldwijde staalvraag’, verklaart de voorzitter van het Worldsteel Economics Committee, dr. Martin Theuringer, bij publicatie van de Short Range Outlook voor 2024 en 2025.

In de optiek van Theuringer heeft de wereldeconomie zich veerkrachtig getoond, ondanks de nasleep van de pandemie, de Russische invasie van Oekraïne en de toenemende geopolitieke onzekerheden, alsook de monetaire verstrakking, hoge inflatie, stijgende kosten en afnemende koopkracht van huishoudens. Hoge kosten en strenge kredietvoorwaarden hebben geleid tot een flinke vertraging van bouwactiviteiten in de grootste markten en dat heeft de mondiale staalproductiesector behoorlijk dwars gezeten.

Nu de wereldeconomie in rustiger vaarwater lijkt te komen, gaat de mondiale vraag naar staal groeien, verwacht worldsteel. Die groei zal echter vooralsnog zwak zijn, terwijl de marktvolatiliteit hoog blijft, als gevolg van de lange-termijn impact van de monetaire verstrakking en de voortdurend hoge kostenniveaus en geopolitieke onzekerheden.

China en India

Opvallend aspect van de prognose is de stabiliteit van de vraag naar staal in China voor dit jaar. Naar verwachting blijft de vraag in 2024 op het niveau van 2023. Die stabilisatie komt door een afname van vastgoedinvesteringen. Wel biedt de groei in de infra-sector compensatie, maar in het algemeen ligt wel een afname van de Chinese staalvraag met één procent in het verschiet. Mogelijk heeft de vraag naar staal in China haar piek bereikt, vermoedt worldsteel.

India, na China de grootste producent van staal in de wereld, blijkt volgens de Outlook de grote aanjager van de expansie van de mondiale staalvraag en dat al sinds 2021. Waarschijnlijk neemt de vraag naar staal in dit land zowel dit jaar als volgend jaar met 8 procent toe. Die stijging vloeit voort uit de investeringen in de infrastructuur en het floreren van staalverbruikende sectoren.

Opkomende en gevestigde economieën

Na twee jaren van betrekkelijke stilstand (2022 en 2023) voorziet de Outlook een versnelde groei van de staalvraag in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Oost Azië. In de ASEAN-regio kunnen politieke spanningen en verslechterende concurrentieposities een drukkende uitwerking hebben op de ontwikkeling van de vraag.

In tegenstelling tot de opkomende economieën, is een grotere vraag naar staal in de ‘gevestigde’ economieën een minder uitgemaakte zaak. Vooral de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zien zich geconfronteerd met geopolitieke verschuivingen, hoge inflatie en inperking of intrekking van fiscale steun door centrale overheden. Desondanks schetst de Outlook een positief perspectief: in 2025 neemt de staalvraag met 5,3 procent toe.