Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Thuis in staal

In navolging van de landelijke coronarichtlijnen heeft Bouwen met Staal alle evenementen tot 1 juni a.s. afgeblazen. Sommige bijeenkomsten vinden later in het jaar plaats. Weer andere kennissessies gaan al eerder ‘gewoon’ door, maar dan online.

« terug naar Nieuws

Voor enkele cursussen is Bouwen met Staal momenteel in de weer om digitale vervangers te ontwikkelen voor de traditionele vorm van kennisoverdracht in klaslokaal of collegezaal. In de vorm van bijvoorbeeld een webinar kunnen deze cursussen dan toch doorgang vinden op of rond de reeds geplande datum of data.

Zo wordt de module Kraanbanen van de cursus Hallenbouw op donderdag 28 mei a.s. aangeboden als webinar in plaats van het gebruikelijke hoorcollege. De transitie naar webinar vergt enige programmatische modificatie, maar cursusinhoud en lesmateriaal blijven onveranderd. Bovendien vallen de deelnamekosten gunstiger uit, omdat Bouwen met Staal bespaart op organisatiekosten (geen zaalhuur, geen reiskosten).

De driedaagse cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies beleefde al de eerste introductiemiddag/avond op 12 maart. De twee vervolgsessies, geagendeerd voor 19 en 26 maart, moesten vanwege de coronamaatregelen worden geannuleerd. Bouwen met Staal wil ook deze lessen binnenkort alsnog digitaal aanbieden. Daartoe wordt momenteel de cursusopzet tegen het licht gehouden.

Van de lopende opleidingen is een deel tot nader order opgeschort, totdat het klassikaal onderricht weer toegestaan en verantwoord is. Mede dankzij de enthousiaste medewerking van docenten gaan enkele lessen echter op kortere termijn door als webinar. Binnen de opleiding Beton- en Staalconstructeur BV/BmS verzorgt Martijn Zegers het webinar voor het vak Statisch onbepaalde staalconstructies. Van de opleiding Constructief ontwerper BV/BmS zijn de onderdelen Staal 2 en Eindige-elementenmethode omgezet naar een webinar. Bij Staal 2 treedt Rolf Willemse nu op als ‘digitaal docent’, Ab van den Bos neemt de EEM voor zijn rekening.

  • Zodra de datum van een webinar bekend is, ontvangen aanmelders dan wel deelnemers aan de betreffende opleiding of cursus hiervan bericht van Bouwen met Staal.
  • Foto: Villa RR, Rijssen (Reitsema & partners architects, © Ronald Tilleman).