Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

TU Eindhoven start masteropleiding Data Science & Artificial lntelligence

In september 2021, bij aanvang van het nieuwe collegejaar, opent de TU Eindhoven (TU/e) een nieuwe masteropleiding in technieken en methoden op het gebied van Data Science (DS) en Artificial Intelligence (AI).

« terug naar Nieuws

De master wordt aangeboden door de faculteit Mathematics and Computer Science aan de TU/e. Universitair hoofddocent aan deze faculteit, Dirk Fahland, is nauw betrokken bij de programmering. ‘Voornaamste doel van de opleiding DS&AI is om AI-engineers te scholen die in staat zijn om systemen te bouwen die betrouwbaar zijn én oog hebben voor de gebruikers’, stelt Fahland. ‘Dat is bijvoorbeeld van belang voor de hightech-systemen die hier in de regio worden ontwikkeld, waarbij aan betrouwbaarheid hoge eisen worden gesteld’.

Studenten moeten vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen. Daartoe wil de opleiding ze een brede basis meegeven, met onderricht in onder meer datavisualisatie, ethiek, algoritmiek, datamining, (data)management en machine-learning. Het studieprogramma omvat zes trajecten, die de verschillende kennisgebieden van DS en AI vertegenwoordigen: data engineering and management, algorithmic data analysis, explainable data analytics, statistics, data mining and machine learning, en AI and machine learning.

De meeste vakken binnen de trajecten zijn nieuw of opnieuw voor de master opgezet en ingevuld. Elk traject kent minimaal vier verplichte vakken. Eveneens verplicht zijn de twee, meer generieke vakken die de verschillende trajecten koppelen en zorgen voor context. Dat zijn Ethics in Data Science & Artificial Intelligence en Data Intelligence Challenge (een zogeheten challenge-based groepsproject). De student kan zich specialiseren door twee van de zes leertrajecten (kennisgebieden) te kiezen als ‘major’. Daarnaast wordt de kennis breed gehouden door ook twee vakken uit andere trajecten te blijven volgen.

De nieuwe opleiding past bij de ambities van de TU/e om artificial intelligence een prominente plek te verlenen binnen haar academisch aanbod. Vorig jaar werd daar al blijk van gegeven via de lancering van het Eindhoven AI Systems Institute (EAISI).

NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, heeft de nieuwe masteropleiding officieel goedgekeurd. De lessen worden gegeven in het Engels. De studie duurt in beginsel twee jaar en wordt afgesloten met een onderzoeksproject.