Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vakbond introduceert plan ‘groene staalproductie’

Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.

« terug naar Nieuws

16 juni 2021

Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.

Tijdens een manifestatie voor het Tweede-Kamergebouw werd de petitie, voorzien van 14.895 handtekeningen, overhandigd aan enkele betrokken volksvertegenwoordigers. Ook de directeur van Milieudefensie en de voorzitters van de FNV en de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland gaven acte de présence.

FNV Metaal nam de gelegenheid te baat om een ‘politiek vergroeningsrapport’ over de bühne te brengen. Dit plan beschrijft hoe de staalproducent de uitstoot van CO2 en de overlast voor de omgeving als gevolg van de productieactiviteiten in IJmuiden versneld zou kunnen verminderen. Volgens de vakorganisatie zou het huidige fabricageproces met kolen en grijze stroom binnen vijf jaar grotendeels kunnen draaien op groene stroom, aardgas en op termijn ook waterstof. Hiervoor zijn nieuwe installaties nodig die, zo schat FNV in, zo’n 1,4 miljard euro gaan kosten.

‘Hiervoor is de steun van de overheid hard nodig’, vindt FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis. ‘De subsidie die nu naar CO2-opslag gaat, moet wat ons betreft ook kunnen worden ingezet in echte, structurele CO2-vermindering zoals wij die in ons plan benoemen. Zeker als die ook het leefklimaat in de IJmond ten goede komt.’

Daarmee presenteert het FNV-plan zich als mogelijk alternatief voor de route die Tata Steel zelf heeft uitgestippeld in de Roadmap 2030 en de Roadmap Plus. Deze plannen gaan deels uit van (tijdelijke) opslag van CO2 in de bodem van de Noordzee. De Roadmap Plus is onlangs opgesteld ter aanvulling en versterking van de Roadmap 2030 uit 2019. De Roadmap Plus voorziet in extra maatregelen om de reeds gestarte verduurzamingsprojecten uit de Roadmap 2030 (nog) sneller uit te voeren en daarnaast nieuwe activiteiten te ontplooien voor het verminderen van emissies van stoffen en geuren door de fabricage in IJmuiden.

‘Het is goed dat de FNV meedenkt over de mogelijke routes van de verduurzaming die voor Tata Steel Nederland open staan’, liet de Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat al eerder weten bij beantwoording van vragen van de vaste Kamercommissie voor EZ en Klimaat. ‘In mijn gesprekken met Tata Steel Nederland liggen alle opties om zo snel mogelijk tot CO2-reductie te komen, op tafel. Ik verwelkom dan ook de aangekondigde haalbaarheidsstudie van deze (FNV)plannen en ben blij dat Tata Steel Nederland hieraan haar medewerking heeft toegezegd. Ik wil graag deze haalbaarheidsstudie afwachten voordat ik hier een nader oordeel over geef.’

  • Foto’s: FNV Metaal.