Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vangt uw project de NRP Gulden Feniks?

Renovatie en transformatie van de bestaande bebouwde omgeving is onmisbaar in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze leefomgeving, vindt (ook) het Nationaal Renovatie Platform. Daarom organiseert het NRP elk jaar en al sinds 2011 de Gulden Feniks, de prijs voor inspirerende en leerzame renovaties en transformaties van gebouwen en gebieden in Nederland. Tot en met 15 maart kunt u uw projecten indienen voor de Gulden Feniks 2024.

« terug naar Nieuws

28 februari 2024

Renovatie en transformatie van de bestaande bebouwde omgeving is onmisbaar in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze leefomgeving, vindt (ook) het Nationaal Renovatie Platform. Daarom organiseert het NRP elk jaar en al sinds 2011 de Gulden Feniks, de prijs voor inspirerende en leerzame renovaties en transformaties van gebouwen en gebieden in Nederland. Tot en met 15 maart kunt u uw projecten indienen voor de Gulden Feniks 2024.

De inzendingen nemen deel in een van de drie categorieën: renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Projecten die in de categorie renovatie of transformatie vallen, moeten in 2023 zijn opgeleverd. Projecten in gebiedstransformatie hebben doorgaans een langere looptijd en hoeven daarom niet persé (geheel) voltooid te zijn. Wel moet er zicht zijn op daadwerkelijke uitvoering van onderdelen die nog in een voorbereidende fase zitten.

De jury, onder voorzitterschap van Geurt van Randeraat (SITE Urban Development), neemt de deelnemende projecten integraal onder de loep. Niet alleen de kwaliteit van het opgeleverde resultaat en de relatie met de omgeving, maar onder meer ook architectuur, materiaalgebruik, duurzaamheid en economische- en maatschappelijke waarde(creatie) worden gewogen.

In elke categorie kan de jury meerdere projecten nomineren en daaruit de categorie-winnaar kiezen. Daarnaast heeft de ‘kiescommissie’ nog een ‘wildcard’ voorhanden. Deze extra prijs is gereserveerd voor de inzending die ondanks (of misschien wel dankzij) een relatief beperkt budget een relatief grote voorbeeldwerking heeft. Het ‘wild card’-project kan in elke categorie voorkomen en bijvoorbeeld ook een tijdelijk karakter hebben.