Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vergunningverlening breekt record

De afgifte van vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen heeft in maart van dit jaar een nieuwe piek bereikt. In die maand is voor een totale bouwsom van 1,9 miljard euro aan bouwvergunningen verleend, zo blijkt uit de statistieken van het CBS. Dat is ruim 100 miljoen meer dan in vorige ‘topmaand’ oktober 2018.

« terug naar Nieuws

21 juni 2021

De afgifte van vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen heeft in maart van dit jaar een nieuwe piek bereikt. In die maand is voor een totale bouwsom van 1,9 miljard euro aan bouwvergunningen verleend, zo blijkt uit de statistieken van het CBS. Dat is ruim 100 miljoen meer dan in vorige ‘topmaand’ oktober 2018.

Michel van Eekert, directeur van het onafhankelijk marktonderzoeksbureau voor de bouwsector Buildsight, heeft er wel een verklaring voor: ‘Net als de piek in oktober 2018 is de nieuwe piek het gevolg van veranderende bouwregelgeving. In oktober 2018 was het de overgang naar gasvrije woningbouw die die zomer inging en nu is het de invoering van de nieuwe BENG-eisen voor de energieprestatie van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen. Deze wijziging ging in op 1 januari 2021 en vlak voor die datum werden er extra veel bouwaanvragen ingediend volgens de toen nog geldende oude en vertrouwde EPC. Die piek aan aanvragen leidde in maart 2021 tot een piek in de vergunningverlening. Het is dus te verwachten dat de vergunningverlening na maart iets zal inzakken, maar dat we deze golfbeweging niet terug zullen zien in de ontwikkeling van de productie. Dit is een administratieve golf die in de planning voor de bouwfase vlak wordt getrokken.’

Van Eekert verwacht dat de vergunningverlening op termijn weer aantrekt onder invloed van de grote vraag naar woningen en het herstel van investeringen. Dat zou in de loop van het derde kwartaal van 2022 kunnen culmineren in een nieuwe afgifte-golf, als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die nu beide voor 1 juli volgend jaar op de rol staan.

Vooral de woningbouwproductie gaat volgens Buildsight volgend jaar fors toenemen, mede door de zogeheten overloopeffecten uit de tweede helft van dit jaar. De productiegroei valt vooral toe te wijzen aan het westen en het zuiden van het land, waar ook veel nieuwe woningen in de (binnen)steden verrijzen. Mede daardoor verwacht het bureau een iets grotere groei in de appartementenbouw dan in de bouw van ‘grondgebonden’, geschakelde en vrijstaande woningen. Waarschijnlijk komt de productie in 2023 op ongeveer 72.250, boven de ‘magische grens’ van 70.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

Ook voor de bedrijfsgebouwen schetst het onderzoeksbureau een zonnig perspectief. ‘De utiliteitsbouw lijkt dit jaar het coronadal te boven te komen, voor de komende jaren voorzien we geen nieuwe terugval van de nieuwproductie’. Dat de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen weer op stoom komt, is niet zozeer BENG-gerelateerd zoals in de woningbouw. In het segment bedrijfsgebouwen is de u-bouw vooral bezig met een inhaalslag. Bedrijfshuisvestingsvraagstukken die in het corona-jaar 2020 zijn blijven liggen, worden nu weer opgepakt.

  • Foto: bedrijfsgebouw Van der Spek Vianen (SchilderScholte architecture+, © Ronald Tilleman).