Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vergunningverlening woningbouw vanaf volgend jaar weer op stoom

Vanaf 2021 gaat het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen weer flink toenemen. Dat laat het EIB weten via haar zojuist verschenen studie ‘Woningbouw 2020-2023; Vooruitzichten op basis van maatregelen rond stikstof’.

« terug naar Nieuws

Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht dat in 2021 de vergunningverlening aantrekt tot 77.000 woningen. In de twee jaren daarop zet de groei door naar 80.000. Volgens het instituut zullen de overheidsmaatregelen ter vermindering van de stikstofdepositie rond Natura 2000-gebieden dan hun positieve uitwerking hebben op de bouw. De eerste concrete maatregel – het verlagen van de maximumsnelheid op veel autowegen – gaat op relatief korte termijn al soelaas bieden. Andere maatregelen, zoals de gewijzigde samenstelling van veevoer of de vrijwillige sanering van varkenshouderijen, zullen pas op termijn effect sorteren, maar dat effect zal wel relatief groot zijn.

Mede door de stikstofcrisis liep het aantal afgegeven woningbouwvergunningen vorig jaar terug naar 57.000. Dit jaar valt dat aantal nog niet veel hoger uit, maar ná dit jaar is de terugval een halt toegeroepen. Vanaf 2021 zal stikstof geen wezenlijk obstakel meer zijn voor de vergunningverlening, aldus het EIB. Wel zullen de regio’s Den Haag en Kennemerland nog tegen stikstofrestricties blijven aanlopen, zo blijkt ook voorlopige berekeningen van het EIB en RIVM.

In de periode 2020–2023 worden waarschijnlijk zo’n 230.000 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. In datzelfde tijdvak groeit het aantal huishoudens echter met bijna 335.000. Hierdoor gaat de spanning op de woningmarkt toenemen, concludeert het EIB.