Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vernieuwde NTA 8800 energieprestatie gebouwen op komst

NEN heeft een verse versie klaarliggen van de NTA 8800. Deze Nederlands Technische Afspraak bevat de nieuwe, uniforme methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.

« terug naar Nieuws

De NTA 8800:2020 wordt gepubliceerd zodra de benodigde geattesteerde rekensoftware beschikbaar is voor de praktijk. De NTA 8800:2000 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt per 1 januari 2021 in werking.

De technische afspraak voorziet in één uniforme methode voor het bepalen van de energieprestaties van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De methode sluit aan bij de Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD III) die sinds afgelopen maand wettelijk van kracht is in Nederland.

Met de methode is onder meer te bepalen of een nieuw gebouw voldoet aan de eisen voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouw). Deze eisen zijn halverwege 2019 vastgesteld. Per 1 juli van dit jaar worden ook de grenswaarden definitief. Vanaf dat moment dient nieuwbouw met een woon- en/of utilitaire functie BENG te zijn. De aanvraag van een omgevingsvergunning dient vergezeld te gaan van een berekening van de energieprestatie naar de BENG-eisen, aan de hand van NTA 8800.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de BENG-eisen heeft het NEN in juni vorig jaar al een eerste versie van de NTA uitgebracht: NTA 8800:2019-06. De omissies en interpretaties van deze NTA, aan het licht zijn gekomen tijdens de ontwikkeling van de NTA 8800-rekensoftware, zijn door het NEN bijhouden in een Interpretatiedocument. Dit document is sinds januari van dit jaar openbaar en tot en met april 2020 bijgewerkt.

Het NEN heeft de huidige inhoud van het interpretatiedocument nu toegevoegd aan de eerste versie van de technische afspraak en gereed gemaakt voor toekomstige publicatie als NTA 8800:2020. Hierdoor hoeven de gebruikers straks slechts één document te raadplegen.

De NTA 8800:2020 is dus nog niet openbaar. Wel is de 950 pagina’s tellende NTA 8800:2019-06 gratis op te halen uit de NEN-Shop. Het bijbehorende Interpretatiedocument is hier gratis als PDF te downloaden.

In lijn met een nieuwe publicatie van NTA 8800 door NEN, gaat ISSO na attestering van de software nieuwe versies van de opnameprotocollen uitbrengen, inclusief interpretatie- en wijzigingsbladen. Voor de beoordelingsrichtlijnen BRL 9500 en BRL 9501, vastgesteld op 28 november 2019, gaat InstallQ wijzigingsbladen publiceren. Deze wijzigingsbladen verwijzen naar nieuwe publicaties van NTA 8800 en de opnameprotocollen. Ook de BRL-en en de bijbehorende wijzigingsbladen worden per 1 januari 2021 in de bouwregelgeving verankerd. Hierdoor hebben alle componenten van het nieuwe Stelsel EPG eenzelfde status.

  • Foto: kantoorgebouw EMA, Amsterdam (Rijksvastgoedbedrijf, © Rob Acket).