Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vijf miljard extra per jaar tegen stikstofuitstoot

Voor de komende tien jaar trekt het kabinet elk jaar vijf miljard euro extra uit om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

« terug naar Nieuws

Een deel van het extra budget is gereserveerd voor maatregelen in de landbouwsector, waaronder het opkopen van boerderijen en het ondersteunen van boeren bij de verduurzaming van hun bedrijf. Een ander deel is bestemd voor het reduceren van stikstofemissies door het verkeer en de industrie. Het geld kan onder meer worden ingezet voor de aanpak van walstroomgeneratoren die in de scheepvaart worden toegepast en hoge stikstofuitstoot met zich meebrengen en van sjoemelsoftware in (diesel)auto’s die de stikstofemissies niet naar werkelijkheid weergeven.

Voor de komende tien jaar is per jaar in totaal 5 miljard euro extra beschikbaar. Hiervan is steeds 3 miljard voorbehouden aan natuurbehoud, 2 miljard gaat naar maatregelen om de stikstofuitstoot ‘bij de bron’ te verminderen. Deze bronmaatregelen gaan zich waarschijnlijk vooral richten op melkveebedrijven. Varkenshouderijen zijn al doel van het ‘vaste’ investeringsbudget van het Rijk. Daarnaast moet ook de stikstofuitstoot vanuit de bouw en infrastructuur omlaag.

Als ’t aan het kabinet ligt, gaat in bepaalde gebieden de stikstofdepositie flink naar beneden. Om daarbij de ‘druk op de ketel’ te houden, zou het doel van deze inspanningen bij wet moeten worden geregeld. Het kabinet neemt daarbij de Klimaatwet als voorbeeld. In deze wet is de verlaging van de CO2-uitstoot verankerd.