Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Voorschriften brandwerendheid bouwdelen en bouwproducten ververst

Het NEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van NEN 6069 ‘Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’. De norm uit 2011, voor het laatst gecorrigeerd en aangevuld in 2019, is inhoudelijk niet heel veel veranderd, maar op essentiële onderdelen wel een stuk duidelijker en vollediger geworden.

« terug naar Nieuws

12 januari 2023

Het NEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van NEN 6069 ‘Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’. De norm uit 2011, voor het laatst gecorrigeerd en aangevuld in 2019, is inhoudelijk niet heel veel veranderd, maar op essentiële onderdelen wel een stuk duidelijker en vollediger geworden.

Een belangrijke verbetering voor de bruikbaarheid van de norm in de praktijk is dat alle criteria voor het beoordelen van de brandwerendheid van (delen van) gevels en daken niet langer verspreid door de publicatie voorkomen, maar overzichtelijk zijn vergaard in bijlage B. Deze bijlage is tevens normatief gemaakt, de aansturing gebeurt in paragraaf 7.4 van de norm.

Bijlage B van NEN 6069 gaat er van uit dat de WBDBO is bepaald conform NEN 6068. De berekening volgens NEN 6068 wijst uit of een gevelontwerp, als samenstel van dichte en open geveldelen, voldoende weerstand tegen branddoorslag en -overslag bezit. NEN 6069 geeft via diverse tabellen aan in welke situatie, welk criterium moeten worden gehanteerd bij het beschouwen van een geveldeel als ‘dicht’.

In bijlage B is de brandwerendheid van geveldelen nu ook gekoppeld aan (mogelijk) optreden van de brandweer. De WBDBO-eis is vertaald naar een tijdsduur ‘tt’ die staat voor de duur van de brandwerendheid van het geveldeel én afhangt van het al dan niet bereikbaar zijn van dit geveldeel voor bluswerkzaamheden door de brandweer. Als de WBDBO-eis 20 of 30 minuten is, is deze tt-waarde ook 20 of 30 minuten. Bedraagt de WBDBO-eis 60 minuten, dan komt de tt-waarde op 30 minuten onder de voorwaarde dat het geveldeel bereikbaar is voor de brandweer. Zo niet, dan wordt de tt in beginsel ook 60 minuten.

Een van de direct betrokkene bij het normalisatieproces, Gert van den Berg van DMGR, heeft de voornaamste aanpassingen in NEN 6069:2022 in dit artikel op een rij gezet.